Veřejné zakázky

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 30. 10. 2020, 09:00.

 

Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy

Odbor kanceláře starostky MěÚ Mníšek pod Brdy poptává vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy.
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky (vzor) ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 10.2020, 09:00.

 

Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000608 
Nabídky podávejte nejpozději do 16. 10. 2020 11:00.

 ——————————————————————————————————————————————————-

Odbahnění jezírka Na Skalce
Odbor správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy poptává provedení odbahnění jezírka Na Skalce č. parc. 1616 v k. ú. Mníšek pod Brdy.  Jedná se o odtěžení cca 117 m3 bahna a jeho uložení/rozprostření do přilehlého lesního porostu.
Mapa ke stažení ZDE.
Foto jezírka ke stažení ZDE.
Prosíme o nabídku nejpozději do 24. 9. 2020, práce musí být provedeny do 20. 10. 2020. 
Bližší informace podá: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Odstranění správní budovy č. p. 879 na pozemku č. parc. 1265/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy

Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000565
Nabídky podávejte do 24. 9. 2020 11:00.

Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000543
Nabídky podávejte do 14. 9. 2020 11:00.

Informace o dalších vyhlášených výběrových řízeních jsou zveřejněny pro získání širšího okruhu dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje CENT na www.profilzadavatele-vz.cz pod profilem zadavatele Město Mníšek pod Brdy.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.

Tato webová stránka využívá cookies pro poskytování služeb, analýzu a personalizaci reklam.

Skip to content