Veřejné zakázky

  1. Domů
  2. /
  3. Město
  4. /
  5. Veřejné zakázky

Program regenerace památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022-2031

Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Vzor čestného prohlášení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 10. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí Odboru kanceláře starostky, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

——————————————————————————————————————————————————————

Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000487
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 9. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000485
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 9. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000464
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000412
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 7. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000323 
Nabídky podávejte do 19. 6. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Umístění veřejného WC (ul. Řevnická u zahradnictví) – připojení na technickou infrastrukturu + vybudování zámkové dlažby
Výzva k podání nabídek ZDE.
Příloha č.1 – Projektová dokumentace ZDE.
Příloha č.2 – výkaz výměr ZDE.
Příloha č.3 – Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu „Nad Špejcharem“ – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením tras chodníků ZDE.
Trasa 1 – současný stav ZDE.
Trasa 2 – současný stav ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 5. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování – křižovatka Pražská x Čísovická
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením požadované plochy zámkové dlažby ZDE.
Vzorový příčný řez A-A ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Výkaz výměr ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby na tréninkovém fotbalovém hřišti pro mládež
Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2021.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Chodník v ulici Čísovická, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 19. 4. 2021 11:00.

Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace
v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 21. 4. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 23. 3. 2021 10:00.

 

Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000119 
Nabídky podávejte do 24. 3. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku MĚSTSKÝ ARCHITEKT 
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 22. 3. 2021 12:00.

 

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 9:00.

 

Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 11:00.

 

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 30. 10. 2020, 09:00.

 

Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy
Odbor kanceláře starostky MěÚ Mníšek pod Brdy poptává vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy.
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky (vzor) ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 10.2020, 09:00.

 

Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000608 
Nabídky podávejte nejpozději do 16. 10. 2020 11:00.

 

Odbahnění jezírka Na Skalce
Odbor správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy poptává provedení odbahnění jezírka Na Skalce č. parc. 1616 v k. ú. Mníšek pod Brdy.  Jedná se o odtěžení cca 117 m3 bahna a jeho uložení/rozprostření do přilehlého lesního porostu.
Mapa ke stažení ZDE.
Foto jezírka ke stažení ZDE.
Prosíme o nabídku nejpozději do 24. 9. 2020, práce musí být provedeny do 20. 10. 2020. 
Bližší informace podá: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz


Odstranění správní budovy č. p. 879 na pozemku č. parc. 1265/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000565
Nabídky podávejte do 24. 9. 2020 11:00.


Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře

Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000543
Nabídky podávejte do 14. 9. 2020 11:00.

Informace o dalších vyhlášených výběrových řízeních jsou zveřejněny pro získání širšího okruhu dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje CENT na www.profilzadavatele-vz.cz pod profilem zadavatele Město Mníšek pod Br

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content