Veřejné zakázky

  1. Domů
  2. /
  3. Město
  4. /
  5. Veřejné zakázky

Město Mníšek pod Brdy nabízí na prodej cisternovou automobilovou stříkačku CAS K 25 – L101 Liaz

Technické informace:
Rok výroby 1988, najeto 32000, STK do 5/22, vozidlo je po celkové repasi nástavby v roce 2009 u firmy Komet. Generální oprava čerpadla v roce 2015. Podrobnější informace o technickém stavu a případný termín prohlídky vozidla sdělí na vyžádání velitel jednotky p. Dvořák, tel.: 605 354 771.
Prodej bude proveden formou výběrového řízení, kde vyhrává nejvyšší nabídka. Minimální nabízená cena dle znaleckého posudku je 353 000 Kč. Nabídku doručte na podatelnu Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy v zalepené obálce nadepsané „Prodej CAS 25 Liaz“, a to do 29. 12. 2021 do 11:00.
Fotografie vozu najdete na: www.facebook.com/commerce/listing/239772191515808/?media_id=1&ref=share_attachment

——————————————————————————————————————————————-

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 10. 12. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.


Veřejná soutěž na pronájem kavárny v Pavilonu
Záměr vyhlášení veřejné soutěže na pronájem kavárny ZDE.
Závazná přihláška do soutěže ZDE.
Vzor Smlouvy o nájmu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 25. 11. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Novinový stánek se zázemím na náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000611
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 11. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Nákup nádob ke sběru separovaného a komunálního odpadu

Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000609
Lhůta pro podání nabídek je do 27. 10. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dana Dalešická, místostarostka, tel.: 737 287 444, e-mail: dana.dalesicka@mnisek.cz.

Program regenerace památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022-2031

Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Vzor čestného prohlášení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 10. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí Odboru kanceláře starostky, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000487
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 9. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000485
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 9. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000464
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000412
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 7. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000323 
Nabídky podávejte do 19. 6. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Umístění veřejného WC (ul. Řevnická u zahradnictví) – připojení na technickou infrastrukturu + vybudování zámkové dlažby
Výzva k podání nabídek ZDE.
Příloha č.1 – Projektová dokumentace ZDE.
Příloha č.2 – výkaz výměr ZDE.
Příloha č.3 – Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu „Nad Špejcharem“ – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením tras chodníků ZDE.
Trasa 1 – současný stav ZDE.
Trasa 2 – současný stav ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 5. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování – křižovatka Pražská x Čísovická
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením požadované plochy zámkové dlažby ZDE.
Vzorový příčný řez A-A ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Výkaz výměr ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby na tréninkovém fotbalovém hřišti pro mládež
Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2021.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Chodník v ulici Čísovická, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 19. 4. 2021 11:00.

Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace
v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 21. 4. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 23. 3. 2021 10:00.

 

Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000119 
Nabídky podávejte do 24. 3. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku MĚSTSKÝ ARCHITEKT 
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 22. 3. 2021 12:00.

 

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 9:00.

 

Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 11:00.

 

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 30. 10. 2020, 09:00.

 

Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy
Odbor kanceláře starostky MěÚ Mníšek pod Brdy poptává vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy.
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky (vzor) ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 10.2020, 09:00.

 

Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000608 
Nabídky podávejte nejpozději do 16. 10. 2020 11:00.

 

Odbahnění jezírka Na Skalce
Odbor správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy poptává provedení odbahnění jezírka Na Skalce č. parc. 1616 v k. ú. Mníšek pod Brdy.  Jedná se o odtěžení cca 117 m3 bahna a jeho uložení/rozprostření do přilehlého lesního porostu.
Mapa ke stažení ZDE.
Foto jezírka ke stažení ZDE.
Prosíme o nabídku nejpozději do 24. 9. 2020, práce musí být provedeny do 20. 10. 2020. 
Bližší informace podá: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz


Odstranění správní budovy č. p. 879 na pozemku č. parc. 1265/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000565
Nabídky podávejte do 24. 9. 2020 11:00.


Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře

Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000543
Nabídky podávejte do 14. 9. 2020 11:00.

Informace o dalších vyhlášených výběrových řízeních jsou zveřejněny pro získání širšího okruhu dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje CENT na www.profilzadavatele-vz.cz pod profilem zadavatele Město Mníšek pod Br 

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content