Veřejné zakázky

  1. Domů
  2. /
  3. Město
  4. /
  5. Veřejné zakázky

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Komenského 420 Mníšek pod Brdy – 1.etapa – stavební práce

Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P24V10000379
Lhůta pro podání nabídek je do 25. 5. 2024 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

———————————————————————————————————————————

EPS a NZS v Domově pro seniory Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P24V10000323
Lhůta pro podání nabídek je do 7. 5. 2024 do 8:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava povrchů a krytiny ohradní zdi kostela svatého Václava, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE
Příloha č. 1 – Editovatelné přílohy 
Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 
Příloha č. 3A – Ohradní zeď kostela 
Příloha č. 3B – Stavební povolení 
Příloha č. 3B – Stanovisko 
Příloha č. 4 – Kostel Mníšek pod Brdy 
Lhůta pro podání nabídek je do 6. 5. 2024 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací Stříbrná Lhota – II.etapa, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P24V10000290
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2024 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Výměna oken v Domově pro seniory Mníšek pod Brdy – 2.etapa
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P24V10000286
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2024 do 10:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 5. 1. 2024 do 11:00.
Kontaktní osoba: Daniela Páterová, DiS., e-mail: daniela.paterova@mnisek.cz, tel.: 737 287 444.

Tisk a doprava Zpravodaje městečka pod Skalkou
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000623
Lhůta pro podání nabídek je do 14. 8. 2023 do 18:00.
Kontaktní osoba: Libor Kálmán, redaktor a specialista řízení projektů, tel.: 604 360 094, e-mail: libor.kalman@mnisek.cz.

Stavební úpravy atletického hřiště ZŠ Mníšek pod Brdy – instalace osvětlení
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000497
Lhůta pro podání nabídek je do 26. 6. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Kompostéry Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000399
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 6. 2023 do 13:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Domov pro seniory – objekt 1b – výměna oken
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000397
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 6. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000282.
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 5. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referent odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Obnova komunikace ulice Lhotecká, Mníšek pod Brdy
Zjednodušené podlimitní řízení
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000279
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 4. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referent správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava budovy 1a Domova pro seniory v Mníšku pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000240
Lhůta pro podání nabídek je do 26. 4. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referent správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava povrchu komunikace v ul. Řevnická, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000136
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 3. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referent správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Kompostéry Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000111
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 3. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Bc. Judita Kuntová, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz

Parkový chodník podél ulice V Lipkách
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000038
Lhůta pro podání nabídek je do 15. 2. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vodovodní řad A-27c a kanalizační stoka B2
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P23V10000011
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 2. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 12. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.

Přístavba objektu ZUŠ při budově MŠ Nová
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000868
Lhůta pro podání nabídek je do 4. 1. 2023 do 14:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Víceúčelové hřiště – Eden
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000869
Lhůta pro podání nabídek je do 4. 1. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

————————————————————————————————————————————–

Podpora organizačních útvarů při přípravě a realizaci dotačních projektů města Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek ke stažení: ZDE.
Zadání Případové studie najdete ZDE.
Krycí list najdete ZDE.
Závazný vzor závazné smlouvy najdete ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000657
Lhůta pro podání nabídek je do 29. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 739 452 836, e-mail: dagmar.weidenhofferova@mnisek.cz.

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu Z90 – Průmyslová zóna
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu Z90 – Průmyslová zóna je ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X2 park pod zámkem a X1 předzámčí
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X2 park pod zámkem a X1 předzámčí ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Doplňující podklady najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cztel.: 739 452 837

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X5 – OV – Svazková základní škola
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X5 – OV – Svazková základní škola je ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Doplňující podklady najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická
Výzva k podání nabídek Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická je ke stažení: ZDE.
Zadání dopravní studie je ke stažení ZDE
Krycí list nabídky Dopravní studie v prostoru Řevnická je ke stažení ZDE.
Vzor Čestného prohlášení Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Bc. Judita Kuntová, DiS., zastupující vedoucí Odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická
Výzva k podání nabídek Studie likvidace srážkových vod Řevnická je ke stažení: ZDE.
Zadání studie způsobu likvidace srážkových vod je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Vzor Čestného prohlášení Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Bc. Judita Kuntová, DiS., zastupující vedoucí Odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Oprava komunikace Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ke stažení: ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000436
Lhůta pro podání nabídek je do 14. 6. 2022 do 14:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 739 452 836, e-mail: dagmar.weidenhofferova@mnisek.cz.

TDS a KBOZP na akci: Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000247
Lhůta pro podání nabídek je do 11. 4. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Přeložka vodovodního řadu k. ú. Rymaně – Višňovka
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000182.
Lhůta pro podání nabídek je do 6. 4. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 604 471 563, e-mail: ladislava.soukupova@mnisek.cz.

Výběrové řízení na prodej osobního automobilu Opel Combo-C
Rok výroby: 2004
Dveře: 4
Stav tachometru: 164 621 km
VIN: W0L0XCF0643046359
Auto pravidelně servisováno. Město Mníšek pod Brdy je 1. majitel vozidla. Vozidlo do STK pojízdné. Vozidlo bez STK – více protokol o STK v příloze.
Důvod prodeje: Obnova vozového parku.

Technický průkaz ke stažení ZDE.
Protokol o technické prohlídce ke stažení ZDE.
Fotografie vozu ke stžení ZDE.
Realizace prodeje vozidla proběhne v průběhu dubna 2022 po schválení kupujícího zastupitelstvem města dle nejvyšší nabídkové ceny.
Předpokládáme odvoz kupujícím.
Cena: Nabídněte.

Bližší informace podá Bc. Judita Kuntová, DiS., referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Parkový chodník podél ulice V Lipkách, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000129
Lhůta pro podání nabídek je do 16. 3. 2022 do 14:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Dokončení obnovy komunikace v ul. Pod Lesem
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000126
Lhůta pro podání nabídek je do 14. 3. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení vodovodního řadu parc. č. 2812/1, 2812/2, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000123
Lhůta pro podání nabídek je do 16. 3. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 604 471 563, e-mail: ladislava.soukupova@mnisek.cz.

Rymaně, ulice Slepá – vodovod a kanalizace – projektová dokumentace
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000091
Lhůta pro podání nabídek je do 2. 3. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Přeložka vodovodního řadu DN 100, ul. V Lipkách, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000064
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 2. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000063.
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 2. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Město Mníšek pod Brdy nabízí na prodej cisternovou automobilovou stříkačku CAS K 25 – L101 Liaz
Technické informace:
Rok výroby 1988, najeto 32000, STK do 5/22, vozidlo je po celkové repasi nástavby v roce 2009 u firmy Komet. Generální oprava čerpadla v roce 2015. Podrobnější informace o technickém stavu a případný termín prohlídky vozidla sdělí na vyžádání velitel jednotky p. Dvořák, tel.: 605 354 771.
Prodej bude proveden formou výběrového řízení, kde vyhrává nejvyšší nabídka. Minimální nabízená cena dle znaleckého posudku je 353 000 Kč. Nabídku doručte na podatelnu Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy v zalepené obálce nadepsané „Prodej CAS 25 Liaz“, a to do 29. 12. 2021 do 11:00.
Fotografie vozu najdete na: www.facebook.com/commerce/listing/239772191515808/?media_id=1&ref=share_attachment

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI

Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 10. 12. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.


Veřejná soutěž na pronájem kavárny v Pavilonu
Záměr vyhlášení veřejné soutěže na pronájem kavárny ZDE.
Závazná přihláška do soutěže ZDE.
Vzor Smlouvy o nájmu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 25. 11. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Novinový stánek se zázemím na náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000611
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 11. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Nákup nádob ke sběru separovaného a komunálního odpadu

Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000609
Lhůta pro podání nabídek je do 27. 10. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dana Dalešická, místostarostka, tel.: 737 287 444, e-mail: dana.dalesicka@mnisek.cz.

Program regenerace památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022-2031

Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Vzor čestného prohlášení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 10. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí Odboru kanceláře starostky, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000487
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 9. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000485
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 9. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000464
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000412
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 7. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000323 
Nabídky podávejte do 19. 6. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Umístění veřejného WC (ul. Řevnická u zahradnictví) – připojení na technickou infrastrukturu + vybudování zámkové dlažby
Výzva k podání nabídek ZDE.
Příloha č.1 – Projektová dokumentace ZDE.
Příloha č.2 – výkaz výměr ZDE.
Příloha č.3 – Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu „Nad Špejcharem“ – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením tras chodníků ZDE.
Trasa 1 – současný stav ZDE.
Trasa 2 – současný stav ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 5. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování – křižovatka Pražská x Čísovická
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením požadované plochy zámkové dlažby ZDE.
Vzorový příčný řez A-A ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Výkaz výměr ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby na tréninkovém fotbalovém hřišti pro mládež
Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2021.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Chodník v ulici Čísovická, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 19. 4. 2021 11:00.

Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace
v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 21. 4. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 23. 3. 2021 10:00.

 

Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000119 
Nabídky podávejte do 24. 3. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku MĚSTSKÝ ARCHITEKT 
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 22. 3. 2021 12:00.

 

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 9:00.

 

Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 11:00.

 

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 30. 10. 2020, 09:00.

 

Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy
Odbor kanceláře starostky MěÚ Mníšek pod Brdy poptává vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy.
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky (vzor) ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 10.2020, 09:00.

 

Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000608 
Nabídky podávejte nejpozději do 16. 10. 2020 11:00.

 

Odbahnění jezírka Na Skalce
Odbor správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy poptává provedení odbahnění jezírka Na Skalce č. parc. 1616 v k. ú. Mníšek pod Brdy.  Jedná se o odtěžení cca 117 m3 bahna a jeho uložení/rozprostření do přilehlého lesního porostu.
Mapa ke stažení ZDE.
Foto jezírka ke stažení ZDE.
Prosíme o nabídku nejpozději do 24. 9. 2020, práce musí být provedeny do 20. 10. 2020. 
Bližší informace podá: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz


Odstranění správní budovy č. p. 879 na pozemku č. parc. 1265/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000565
Nabídky podávejte do 24. 9. 2020 11:00.


Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře

Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000543
Nabídky podávejte do 14. 9. 2020 11:00.

Informace o dalších vyhlášených výběrových řízeních jsou zveřejněny pro získání širšího okruhu dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje CENT na www.profilzadavatele-vz.cz pod profilem zadavatele Město Mníšek pod Br d

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 20. 11. 2022 11:00.

 

 

Přístavba objektu ZUŠ při budově MŠ Nová
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000868
Lhůta pro podání nabídek je do 4. 1. 2023 do 14:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

 

Víceúčelové hřiště – Eden
Výzva k podání nabídek je ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000869
Lhůta pro podání nabídek je do 4. 1. 2023 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

————————————————————————————————————————————–

Podpora organizačních útvarů při přípravě a realizaci dotačních projektů města Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek ke stažení: ZDE.
Zadání Případové studie najdete ZDE.
Krycí list najdete ZDE.
Závazný vzor závazné smlouvy najdete ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000657
Lhůta pro podání nabídek je do 29. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 739 452 836, e-mail: dagmar.weidenhofferova@mnisek.cz.

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu Z90 – Průmyslová zóna
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu Z90 – Průmyslová zóna je ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X2 park pod zámkem a X1 předzámčí
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X2 park pod zámkem a X1 předzámčí ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Doplňující podklady najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cztel.: 739 452 837

Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X5 – OV – Svazková základní škola
Výzva k podání nabídek na územní studii pro plochu X5 – OV – Svazková základní škola je ke stažení ZDE.
Zadání územní studie je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky je ke stažení ZDE.
Vzor čestného prohlášení je ke stažení ZDE.
Doplňující podklady najdete ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek., e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická
Výzva k podání nabídek Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická je ke stažení: ZDE.
Zadání dopravní studie je ke stažení ZDE
Krycí list nabídky Dopravní studie v prostoru Řevnická je ke stažení ZDE.
Vzor Čestného prohlášení Dopravní studie v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Bc. Judita Kuntová, DiS., zastupující vedoucí Odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická
Výzva k podání nabídek Studie likvidace srážkových vod Řevnická je ke stažení: ZDE.
Zadání studie způsobu likvidace srážkových vod je ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Vzor Čestného prohlášení Studie likvidace srážkových vod v prostoru ulice Řevnická je ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 15. 8. 2022 do 10:00.
Kontaktní osoba: Bc. Judita Kuntová, DiS., zastupující vedoucí Odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Oprava komunikace Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ke stažení: ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000436
Lhůta pro podání nabídek je do 14. 6. 2022 do 14:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 739 452 836, e-mail: dagmar.weidenhofferova@mnisek.cz.

TDS a KBOZP na akci: Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000247
Lhůta pro podání nabídek je do 11. 4. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Přeložka vodovodního řadu k. ú. Rymaně – Višňovka
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000182.
Lhůta pro podání nabídek je do 6. 4. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 604 471 563, e-mail: ladislava.soukupova@mnisek.cz.

Výběrové řízení na prodej osobního automobilu Opel Combo-C
Rok výroby: 2004
Dveře: 4
Stav tachometru: 164 621 km
VIN: W0L0XCF0643046359
Auto pravidelně servisováno. Město Mníšek pod Brdy je 1. majitel vozidla. Vozidlo do STK pojízdné. Vozidlo bez STK – více protokol o STK v příloze.
Důvod prodeje: Obnova vozového parku.

Technický průkaz ke stažení ZDE.
Protokol o technické prohlídce ke stažení ZDE.
Fotografie vozu ke stžení ZDE.
Realizace prodeje vozidla proběhne v průběhu dubna 2022 po schválení kupujícího zastupitelstvem města dle nejvyšší nabídkové ceny.
Předpokládáme odvoz kupujícím.
Cena: Nabídněte.

Bližší informace podá Bc. Judita Kuntová, DiS., referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz.

Parkový chodník podél ulice V Lipkách, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000129
Lhůta pro podání nabídek je do 16. 3. 2022 do 14:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Dokončení obnovy komunikace v ul. Pod Lesem
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000126
Lhůta pro podání nabídek je do 14. 3. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení vodovodního řadu parc. č. 2812/1, 2812/2, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000123
Lhůta pro podání nabídek je do 16. 3. 2022 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ladislava Soukupová, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 604 471 563, e-mail: ladislava.soukupova@mnisek.cz.

Rymaně, ulice Slepá – vodovod a kanalizace – projektová dokumentace
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000091
Lhůta pro podání nabídek je do 2. 3. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Přeložka vodovodního řadu DN 100, ul. V Lipkách, Mníšek pod Brdy
Výzva k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000064
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 2. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy
Výzvu k podání nabídek najdete ke stažení ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P22V10000063.
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 2. 2022 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Město Mníšek pod Brdy nabízí na prodej cisternovou automobilovou stříkačku CAS K 25 – L101 Liaz
Technické informace:
Rok výroby 1988, najeto 32000, STK do 5/22, vozidlo je po celkové repasi nástavby v roce 2009 u firmy Komet. Generální oprava čerpadla v roce 2015. Podrobnější informace o technickém stavu a případný termín prohlídky vozidla sdělí na vyžádání velitel jednotky p. Dvořák, tel.: 605 354 771.
Prodej bude proveden formou výběrového řízení, kde vyhrává nejvyšší nabídka. Minimální nabízená cena dle znaleckého posudku je 353 000 Kč. Nabídku doručte na podatelnu Městského úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy v zalepené obálce nadepsané „Prodej CAS 25 Liaz“, a to do 29. 12. 2021 do 11:00.
Fotografie vozu najdete na: www.facebook.com/commerce/listing/239772191515808/?media_id=1&ref=share_attachment

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI

Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 10. 12. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz, tel.: 739 452 837.


Veřejná soutěž na pronájem kavárny v Pavilonu
Záměr vyhlášení veřejné soutěže na pronájem kavárny ZDE.
Závazná přihláška do soutěže ZDE.
Vzor Smlouvy o nájmu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 25. 11. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Novinový stánek se zázemím na náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000611
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 11. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Nákup nádob ke sběru separovaného a komunálního odpadu

Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce vč. všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000609
Lhůta pro podání nabídek je do 27. 10. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Ing. Dana Dalešická, místostarostka, tel.: 737 287 444, e-mail: dana.dalesicka@mnisek.cz.

Program regenerace památkové zóny Mníšek pod Brdy na roky 2022-2031

Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Vzor čestného prohlášení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 10. 2021 do 10:00.
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí Odboru kanceláře starostky, tel.: 739 452 837, e-mail: lubos.kozisek@mnisek.cz.

Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000487
Lhůta pro podání nabídek je do 8. 9. 2021 do 11:00.
Kontaktní osoba: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce včetně všech příloh výzvy najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000485
Lhůta pro podání nabídek je do 1. 9. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https: //www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000464
Lhůta pro podání nabídek je do 20. 8. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Informace o veřejné zakázce najdete na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000412
Lhůta pro podání nabídek je do 28. 7. 2021 do 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000323 
Nabídky podávejte do 19. 6. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Umístění veřejného WC (ul. Řevnická u zahradnictví) – připojení na technickou infrastrukturu + vybudování zámkové dlažby
Výzva k podání nabídek ZDE.
Příloha č.1 – Projektová dokumentace ZDE.
Příloha č.2 – výkaz výměr ZDE.
Příloha č.3 – Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 31. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Prodloužení chodníků v ul. Dobříšská, u zastávek autobusu „Nad Špejcharem“ – projektová dokumentace
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením tras chodníků ZDE.
Trasa 1 – současný stav ZDE.
Trasa 2 – současný stav ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 5. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz

Doplnění chodníku ze zámkové dlažby u podélného parkování – křižovatka Pražská x Čísovická
Výzva k podání nabídek ZDE.
Situace s vyznačením požadované plochy zámkové dlažby ZDE.
Vzorový příčný řez A-A ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Výkaz výměr ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 3. 5. 2021 11:00.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Vybudování chodníku ze zámkové dlažby na tréninkovém fotbalovém hřišti pro mládež
Výzva k podání nabídek ZDE.
Krycí list nabídky ZDE.
Fotodokumentace současného stavu ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 4. 2021.
Bližší informace podá Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel.: 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz.

Chodník v ulici Čísovická, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 19. 4. 2021 11:00.

Využití šedých a dešťových vod vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace
v objektu Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 21. 4. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku SENIOR TAXI
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Krycí list nabídky najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 23. 3. 2021 10:00.

 

Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000119 
Nabídky podávejte do 24. 3. 2021 11:00.

 

Výzva k podání nabídek pro veřejnou zakázku MĚSTSKÝ ARCHITEKT 
Informace k veřejné zakázce najdete ZDE.
Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 22. 3. 2021 12:00.

 

Zateplení jídelny ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 9:00.

 

Místní komunikace v ulici Severní, lokalita Rymaně – SO 100 Komunikace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte do 26. 2. 2021 11:00.

 

Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace
Informace o veřejné zakázce najdete ZDE.
Nabídky podávejte nejpozději do 30. 10. 2020, 09:00.

 

Vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy
Odbor kanceláře starostky MěÚ Mníšek pod Brdy poptává vypracování demografické studie pro Město Mníšek pod Brdy.
Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE.
Krycí list nabídky (vzor) ke stažení ZDE.
Lhůta pro podání nabídek je do 23. 10.2020, 09:00.

 

Bourací práce Na Oboře, Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000608 
Nabídky podávejte nejpozději do 16. 10. 2020 11:00.

 

Odbahnění jezírka Na Skalce
Odbor správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy poptává provedení odbahnění jezírka Na Skalce č. parc. 1616 v k. ú. Mníšek pod Brdy.  Jedná se o odtěžení cca 117 m3 bahna a jeho uložení/rozprostření do přilehlého lesního porostu.
Mapa ke stažení ZDE.
Foto jezírka ke stažení ZDE.
Prosíme o nabídku nejpozději do 24. 9. 2020, práce musí být provedeny do 20. 10. 2020. 
Bližší informace podá: Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 930, 732 454 294, e-mail: eva.mestekova@mnisek.cz


Odstranění správní budovy č. p. 879 na pozemku č. parc. 1265/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy
Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000565
Nabídky podávejte do 24. 9. 2020 11:00.


Stavební úpravy obřadní místnosti za účelem změny užívání na kanceláře

Informace o veřejné zakázce najdete zde: https://www.profilzadavatele-vz.cz/P20V10000543
Nabídky podávejte do 14. 9. 2020 11:00.

Informace o dalších vyhlášených výběrových řízeních jsou zveřejněny pro získání širšího okruhu dodavatelů prostřednictvím elektronického nástroje CENT na www.profilzadavatele-vz.cz pod profilem zadavatele Město Mníšek pod Br

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content