Rybářský lístek

 1. Domů
 2. /
 3. Životní prostředí
 4. /
 5. Rybářský lístek

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je v tištěné podobě k dispozici v kanceláři referenta (přízemí MÚ Mníšek pod Brdy, kancelář č. 114), nebo je ke stažení ZDE.

S sebou je nutné mít:

 • občanský průkaz (u cizince pas )
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, kde se kvalifikace nedokládá
 • nebo předchozí rybářský lístek v případě dalšího lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní.
 

Cizinec se prokazuje:

 • dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, kde se kvalifikace nedokládá osvědčením o kvalifikaci
 • rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem
 

Nezletilé dítě (do 15 let): 

 • O rybářský lístek žádá zákonný zástupce – předkládá rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
 • Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci, která nemusí být úředně ověřena.
 

Správní poplatek:

Hotově na místě při podání žádosti:

Doba platnosti rybářského lístku

Výše správního poplatku v Kč

30 dní

200 Kč

10 let

500 Kč

doba neurčitá

1 000 Kč

Správní orgán sníží poplatek o 50- % v případě vydání rybářského lístku osobě mladší 15 let, žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Rybářské lístky se na městském úřadě vydávají v kanceláři č. 114 zpravidla v pondělí a středu od 7:30 -11:30 a 12:30 – 18:00, ideálně však po telefonické domluvě na tel.: 318 541 931
nebo 318 541 910.
Rybářské lístky se vydávají na počkání

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content