Kontakty

Starostka města

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

magdalena.davis@mnisek.cz
Tel.: 318 541 916
Mob.: 739 429 700

Adresa kanceláře:

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56

Mníšek pod Brdy, 252 10

1.patro, odbor kanceláře starosty

zvolena za Společně pro Mníšek

Místostarostové města​

Ing. Dana Dalešická

Uvolněná místostarostka
dana.dalesicka@mnisek.cz
Tel: 318 541 912
Mob.: 737 287 444

Adresa kanceláře:

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56

Mníšek pod Brdy, 252 10

1.patro, odbor kanceláře starosty

zvolena za Společně pro Mníšek

Ing. Radko Sáblík

Ing. Radko Sáblík

Neuvolněný místostarosta
radko.sablik@mnisek.cz
Mob.: 602 290 726

Adresa kanceláře:

Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56

Mníšek pod Brdy, 252 10

1.patro, odbor kanceláře starosty

zvolen za ODS

Adresa

Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy
Obecný kontaktní e-mail: mesto@mnisek.cz
(přijímáme e-maily s přílohou velikosti do 21 MB)

IČ:00242748 
DIČ: CZ00242 748

Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@mnisek.cz
(přijímáme e-maily s přílohou velikosti do 21 MB)

ID datové schránky: 96ebwrs

Profil zadavatele: https://mnisekpodbrdy.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2983.html

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. pobočka Kladno:

  • číslopříjmového účtu: 19-0388055349/0800
  • číslo účtu pro platbu komunálního odpadu: 35-0388055349/0800
  • číslo účtu pro kauce: 26016-0388055349/0800

Variabilní symboly se přiřazují po dohodě s Finančním odborem.

Czech Point

Czech POINT

Město Mníšek pod Brdy poskytuje též služby v systému Czech POINT

Telefonní a e-mailový seznam

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

starostka

magdalena.davis@mnisek.cz

318 541 916

739 429 700

Ing. Dana Dalešická

uvolněná místostarostka

dana.dalesicka@mnisek.cz

318 541 919

737 287 444

Ing. Radko Sáblík

neuvolněný místostarosta

radko.sablik@mnisek.cz

602 290 726

Městská police Mníšek pod Brdy

strážníci městské policie


mestska.policie@mnisek.cz

hot-line (24 hodin)

737 274 227

Tajemník městského úřadu

Mgr. Anna Stachová

tajemnice

anna.stachova@mnisek.cz

604 283 354

OKS - Odbor kanceláře starostky

Mgr. Luboš Kožíšek

vedoucí odboru kanceláře starostky

lubos.kozisek@mnisek.cz

739 452 837

Mgr. Dina Rišianová

asistentka starostky

dina.risianova@mnisek.cz

731 094 472

Libor Kálmán

redaktor, specialista řízení projektů

libor.kalman@mnisek.cz

604 360 094

Jana Dušková

městské kulturní středisko, Barokní areál Skalka

jana.duskova@mnisek.cz

732 931 219

Tereza Bauerová

městská knihovna

knihovna@mnisek.cz

731 693 021

318 592 552

Nikola Bláhová

městská knihovna

knihovna@mnisek.cz

731 693 021

318 592 552

OVV - Odbor vnitřních věcí

Mgr. Jaroslav Pešice

vedoucí odboru vnitřních věcí

jaroslav.pesice@mnisek.cz

739 452 835

Bc. Klára Šochová

evidence obyvatel, přestupková komise

klara.sochova@mnisek.cz

703 698 730

Miluše Balíková

matrika

miluse.balikova@mnisek.cz

739 571 112

Ing. Jiřina Romová

Czech Point, ochrana přírody a krajiny

jirina.romova@mnisek.cz

604 438 892

Bc. Lukáš Říha

sociální pracovník

lukas.riha@mnisek.cz

739 735 447

Jaroslava Holobradová

podatelna

jaroslava.holobradova@mnisek.cz

318 541 911

731 094 462

 adresa pro elektronické podání

e-podatelna@mnisek.cz

OSMI - Odbor správy majetku a investic

Ing. Dagmar Weidenhofferová

vedoucí odboru správy majetku a investic

dagmar.weidenhofferova@mnisek.cz

739 452 836

Mgr. Jaroslav Vyskočil

vedoucí technického úseku, městský mobiliář

jaroslav.vyskocil@mnisek.cz

604 487 621

Daniela Kukolová

silničně správní agenda, pronájmy, hřbitovní agenda

daniela.kukolova@mnisek.cz

731 505 235

Libuše Procházková

technickohospodářský pracovník

libuse.prochazkova@mnisek.cz

739 555 575

Eva Mesteková

investiční akce, projekty

eva.mestekova@mnisek.cz

732 454 294

Ladislava Soukupová

vodovody, kanalizace, věcná břemena, investiční akce, projekty

ladislava.soukupova@mnisek.cz

604 471 563

Zbyněk Uhlíř

SBĚRNÝ DVŮR

sberny.dvur@mnisek.cz

731 410 209

OF - Odbor finanční

Lenka Jeřábková, MBA

vedoucí finančního odboru

lenka.jerabkova@mnisek.cz

734 500 444

Alena Pokorová

mzdová účtárna, odpady

alena.pokorova@mnisek.cz

318 541 929

Věra Gvozdková

finanční účtárna

vera.gvozdkova@mnisek.cz

731 393 810

Ing. Miroslava Jelínková

finanční účtárna

miroslava.jelinkova@mnisek.cz

731 393 815

Jana Petáková

pokladna

jana.petakova@mnisek.cz

318 541 913

SÚ - Stavební úřad

Bc. Lenka Hršelová

vedoucí stavebního úřadu pro k. ú. Mníšek pod Brdy. Rymaně a Stříbrná Lhota

lenka.hrselova@mnisek.cz

605 374 415
318 541 921

Ing. Gabriela Preissová

referentka SÚ pro k. ú. Řitka, Klínec a Trnová

gabriela.preissova@mnisek.cz

739 571 113
318 541 922

Michaela Zíková

referentka SÚ pro k. ú. Líšnice, Kytín, a Zahořany

michaela.zikova@mnisek.cz 

604 470 274 
318 541 936

Mgr. Irena Kubrová

referentka SÚ pro k. ú. Čisovice, Černolice a Hvozdnice

irena.kubrova@mnisek.cz

731 657 553
318 541 925

Vlasta Loudová

stavební úřad – sekretariát

vlasta.loudova@mnisek.cz

318 541 924

Štěpánka Novotná

stavební úřad – RÚIAN a statistika

stepanka.novotna@mnisek.cz

318 541 926

Miluše Ptáčková, DiS.

referentka SÚ pro k. ú. Jíloviště, Bojanovice, Senešnice, Malá Lečice a Bratřínov 

Z důvodu zkráceného pracovního úvazku dosažitelnost v úředních dnech mezi 8:30 – 15:30.

miluse.ptackova@mnisek.cz

604 432 347
318 541 927

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

starostka

magdalena.davis@mnisek.cz

318 541 916

739 429 700

Ing. Dana Dalešická

uvolněná místostarostka

dana.dalesicka@mnisek.cz

318 541 919

737 287 444

Ing. Radko Sáblík

neuvolněný místostarosta

radko.sablik@mnisek.cz

602 290 726

Věra Landová

OVV

tajemnice

vedoucí odboru vnitřních věcí

vera.landova@mnisek.cz

318 541 933

737 505 349

Miroslava Jeřábková

evidence obyvatel, přest. komise

mirka.jerabkova@mnisek.cz

318 541 939

Miluše Balíková

matrika

miluse.balikova@mnisek.cz

318 541 917

739 571 112

Ing. Jiřina Romová

Czech Point, ochrana přírody a krajiny

jirina.romova@mnisek.cz

318 541 931

604 438 892

Bc. Lukáš Říha

sociální pracovník

lukas.riha@mnisek.cz

318 541 910

739 735 447

Jaroslava Holobradová

podatelna, ústředna

jaroslava.holobradova@mnisek.cz

318 541 911

adresa pro elektronické podáníe-podatelna@mnisek.cz

Mgr. Jaroslav Pešice

OKS

vedoucí odboru
kanceláře starosty

jaroslav.pesice@mnisek.cz

318 541 912

739 452 835

Jaroslava Svitalková

asistentka starostky

jaroslava.svitalkova@mnisek.cz

318 541 915

732 884 468

Libor Kálmán

redaktor

libor.kalman@mnisek.cz

318 541 919

605 064 921

 

Jana Dušková

městské kulturní středisko,

Barokní areál Skalka

jana.duskova@mnisek.cz

318 592 280

732 931 219

Tereza Bauerová

městská knihovna

knihovna@mnisek.cz

318 592 552

Nikola Bláhová

městská knihovna

knihovna@mnisek.cz

318 592 552

Bc. Bohumila Minaříková

OSMI

vedoucí odboru správy majetku a investic

bohumila.minarikova@mnisek.cz

318 541 914

739 452 836

 

Mgr. Jaroslav Vyskočil

vedoucí technického úseku

městský mobiliář

jaroslav.vyskocil@mnisek.cz

318 541 934

604 487 621

Daniela Kukolová

silničně správní agenda, pronájmy,
hřbitovní agenda

daniela.kukolova@mnisek.cz

318 541 918

731 505 235

 

Karla Koupá

vodovody,kanalizace, věcná břemena,stanoviska do RM

karla.koupa@mnisek.cz

318 541 932

739 571 113

Eva Mesteková

investiční akce, projekty

eva.mestekova@mnisek.cz

318 541 930

732 454 294

Zbyněk Uhlíř

SBĚRNÝ DVŮR

sberny.dvur@mnisek.cz

318 541 920

731 410 209

Olga Šibřinová

FO

vedoucí finančního odboru

olga.sibrinova@mnisek.cz

318 541 928

734 500 444

 

Alena Pokorová

mzdová účtárna

alena.pokorova@mnisek.cz

318 541 929

Věra Gvozdková

finanční účtárna

vera.gvozdkova@mnisek.cz

318 541 935

Ing. Miroslava Jelínková

finanční účtárna

miroslava.jelinkova@mnisek.cz

318 541 935

Růžena Horáková

pokladna

ruzena.horakova@mnisek.cz

318 541 913

Bc. Lenka Hršelová

vedoucí stavebního úřadu
pro  k.ú. Mníšek pod Brdy

lenka.hrselova@mnisek.cz

318 541 921

605 374 415

 

Romana Rysová

referentka SÚ pro k.ú. Klínec, Bratřínov, Rymaně, Stříbrná  Lhota

romana.rysova@mnisek.cz

318 541 923

604 432 347

 

Bc. Šárka Jochmanová

referentka SÚ pro k.ú. Bojanovice, Malá Lečice, Senešnice, Jíloviště, Trnová, Hvozdnice

sarka.jochmanova@mnisek.cz

318 541 922

604 471 563

 

Iveta Čubová

referent SÚ pro k.ú. Líšnice, Kytín, Zahořany

iveta.cubova@mnisek.cz

318 541 936

604 470 274

Pavla Balejová

referent SÚ pro k.ú. Řitka, Černolice, Čisovice

pavla.balejova@mnisek.cz

318 541 925

731 657 553

Vlasta Loudová

stavební úřad – sekretariát

vlasta.loudova@mnisek.cz

318 541 924

Štěpánka Novotná

stavební úřad – RÚIAN a statistika

stepanka.novotna@mnisek.cz

318 541 926

Městská police Mníšek pod Brdy

mestska.policie@mnisek.cz

hot-line (24 hodin)

737 274 227

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.

Tato webová stránka využívá cookies pro poskytování služeb, analýzu a personalizaci reklam.

Skip to content