Záznamy o poskytnutí informací

  1. Domů
  2. /
  3. Povinně zveřejňované informace
  4. /
  5. Záznamy o poskytnutí informací

2021

1) záznam o poskytnutí informace – různé oblasti

2) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad

3) záznam o poskytnutí informace – různé oblasti

4) záznam o poskytnutí informace – konání shromáždění

5) záznam o poskytnutí informace – dotaz na prodej stavebních pozemků

6) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 2

7) záznam o poskytnutí informace – dotaz na volný interent a PC

8) záznam o poskytnutí informace – Odbor správy majetku a investic

9) záznam o poskytnutí informace – Odbor správy majetku a investic 2

10) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 3

11) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 4

12) záznam o poskytnutí informace – Odbor správy majetku a investic 3

13) záznam o poskytnutí informace –  Odbor správy majtku a investic 4

14) záznam o poskytnutí informace- Stavební úřad 5

15) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 6

16) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 7

17) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 8

18) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 9

19) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 10

20) záznam o poskytnutí informace – nespadá do působnosti města

 

2020

1) záznam o poskytnutí informace – defraudace

2) záznam o poskytnutí informace – pozemky

3) záznam o poskytnutí informace – pozemky 2

4) záznam o poskytnutí informace – ředitelka MŠ, podnět a analýza + příloha

5) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad

6) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 2

7) záznam o poskytnutí informace – MěÚ

8) záznam o poskytnutí informace – pokuta

9) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 3

10) záznam o poskytnutí informace – MHD

11) záznam o poskytnutí informace – MěÚ 2

12) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 4

13) záznam o poskytnutí informace – Stavební úřad 5

14) záznam o poskytnutí informace – škodní události

15) záznam o poskytnutí informace – žádost o informace ve věci stížnosti

2019

1) záznam o poskytnutí informace – DČOV na pozemku č. parc.329/14 a 329/22 ve SL

2) záznam o poskytnutí informace – prodej obecního pozemku na stavbu RD

3) záznam o poskytnutí informace – pozemky pro náhr. výsadbu + příloha

4) záznam o poskytnutí informace – rozpočet města

5) záznam o poskytnutí informace – pozemky pro náhr. výsadbu

6) záznam o poskytnutí informace – usnesení DČOV

7) záznam o poskytnutí informace – smlouvy pozemky Zadní rybník

8) záznam o poskytnutí informace – okruh účastníků řízení

9) záznam o poskytnutí informace – skládka odpadu v Řitce

10) záznam o poskytnutí informace – nájemní smlouvy na gastroslužby

11) záznam o poskytnutí informace – účelové komunikace 

12) záznam o poskytnutí informace – akcie

13) záznam o poskytnutí informací – GDPR

14) záznam o poskytnutí informací – poplatky SÚ

2018

1) Záznam o poskytnutí informace –  investiční plány

2) Záznam o poskytnutí informace – Lokalita Kytín Nade vsí

3) Záznam o poskytnutí informace – počet předškolní dětí

4) Záznam o poskytnutí informace – vypořádání námitek k Pavilonu

5) Záznam  o poskytnutí informace – listiny k řadovým domům Klínec

6) Záznam o poskytnutí informace – rekonstrukce náměstí, rekultivace skládky

7) Záznam o poskytnutí informace – odstoupení od smlouvy dodavatelem stavby Pavilon

8) Záznam o poskytnutí informace – rekonstrukce náměstí, rekultivace skládky

9) Záznam o poskytnutí  informace – plánovací smlouvy – kalkulace

10) Záznam o poskytnutí informace – MMpB-OSMI1199017-942014 Duch-P

11) Záznam o poskytnutí informace – MMpB-OSMI1199017-942014 Duch-K

12) Záznam o poskytnutí informace – MMpB-OSMI1199017-942014 Duch-Š

13) Záznam o poskytnutí informace – strategický plán – smlouva

14) Záznam o poskytnutí informace – podklady k posouzení ZÚ

15) Záznam o poskytnutí informace – výdaje v souvislosti s nařízením GDPR

16) Záznam o poskytnutí informace – směrnice o fin. kontrole

17) Záznam o poskytnutí informace – nájemní smlouva UVR

18) Záznam o poskytnutí informace – prac. smlouvy, zařazení ved. OKS, referent OKS

19) Záznam o poskytnutí informace – zápisy RM  – PSK

20) Záznam o poskytnutí informace – plánovací smlouvy OS Real

21) Záznam o poskytnutí informace – bydlení v Penzionu U Kožíšků 

22) Záznam o poskytnutí informace – dotazník GDPR + příloha vyplněný dotazník

23) Záznam o poskytnutí informace – stavba pavilonu

24) Záznam o poskytnutí informace – majetek rodiny Colloredo Mannsfeld

25) Záznam o poskytnutí informace – inv. zakázka rozšíření kapacity ZŠ

26) Záznam o poskytnutí informace obecní ubyt. zařízení + dotazník

27) Záznam o poskytnutí informace – chodník Pražská Čisovická

28) Záznam o poskytnutí informace – kastrační program kočky + dotazník

2017

1) záznam o poskytnutí informace – scan zápisu KV č. 12

2) záznam o poskytnutí informace – investiční plány města na r. 2017-2020

3) záznam o poskytnutí informace – kontejnerové třídy

4) záznam o poskytnutí informace – dokumentace k ceně pozemků č. parc. 274/26 a 274/27

5) záznam o poskytnutí informace – investiční plány města na rok 2017 

6) záznam o poskytnutí  informace – dopravně liniová stavba v kat. území Stříbrná Lhota

7) záznam o poskytnutí informace – přijímání dětí v průběhu školního roku do MŠ

8) záznam o poskytnutí informace – stavba kanalizace na pozemcích v kat. území Stříbrná Lhota 

9) záznam o poskytnutí informace – dodatečná  povolení staveb na žádost Města Mníšek pod Brdy

10) záznam o poskytnutí informace – evidence veř. zakázek a plnění směrnice

11) záznam o poskytnutí informace – materiály z jednání ZM č. 17 ze dne 1.3. 2017  

12) záznam o poskytnutí informace – informace k ÚP pro Projekt transp. výstavba ve Stř. kraji 

13) záznam o poskytnutí informace – zastavení řízení ve věci “přístavba školního pavilonu…”

14) záznam o poskytnutí informace – situační výkres stavby penzionu s parkovištěm vč. přípojek

15) záznam o poskytnutí informace – žádost o vydání rozhodnutí na přístavbu pavilonu

16) záznam o poskytnutí informace – kanalizace pozemky č. 352/2, 331/3, 331/4 v kat. území Stříbrná Lhota

17) záznam o poskytnutí informace – opatrovník pro pozemek p.č. 332/2

18) záznam o poskytnutí informace – studie využití parcel 772/2 a 774/1

19) záznam o poskytnutí informace -statický posudek na objekt městského úřadu

20) záznam o poskytnutí informace – územní souhlas č.j. MMpB-SÚ/10465/16-1409/2016-Min/4

21) záznam o poskytnutí informace – účelová komunikace 179/7 v kat. území Stříbrná Lhota

22) záznam o poskytnutí informace – plnění  společností EKO-KOM, a.s. 

23) záznam o poskytnutí informace – škody způsobené ptáky

24) záznam o poskytnutí informace – posudek tělocvična

25) záznam o poskytnutí informace – usnesení ZM – pavilon 

26) záznam o poskytnutí informace – stavební povolení a kolaudačního rozhodnutí k nemovitosti č. ev. 761 na pozemcích  č. parc. 346/1 a 346/2.

27) záznam o poskytnutí informace – hodnocení žádosti o podporu Komunitní centrum MpB

28) záznam o poskytnutí informace – oznámení a užívání stavby rekr. chaty p. Dostála

29) záznam o poskytnutí informace – st. povolení rekr. chaty manž. Digrinových

30) záznam o poskytnutí informace – požadavek na 12 m komunikaci Ke Štítku

31) záznam o poskytnutí informace – na základě stížnosti – 12 m komunikace Ke Štítku

32) záznam o poskytnutí informace – projednání námitek – stavba Pavilonu

33) záznam o poskytnutí informace – uzavření plánovací smlouvy na výstavbu RD

34) záznam o poskytnutí informace – vymáhání nedoplatků za nezaplacené pokuty

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content