Barokní areál Skalka

Barokní areál Skalka (kostelík a klášter) je otevřen pouze v sezóně, která trvá od dubna do října.
V době od listopadu do března jsou tyto objekty pro veřejnost uzavřeny.
Výjimkou je volně přístupná Křížová cesta (14 kapliček), kterou můžete navštívit celoročně.

OTEVÍRACÍ DOBA KLÁŠTERA A KOSTELÍKA (duben-říjen):
úterý-pátek: 13:00-17:00
víkendy a svátky: 10:00-17:00
pondělí: ZAVŘENO

VÝSTAVY
Prostory bývalého kláštera a kostelíku jsou ideální pro pořádání výstav.
V případě, že máte zájem uspořádat výstavu vlastních děl, kontaktujte kulturní referentku Kateřinu Podrazilovou na tel.: 731 393 833, nebo e-mailu katerina.podrazilova@mnisek.cz.

Potřebné dokumenty najdete ke stažení:


Aktuální seznam právě probíhajících výstav najdete v Kalendáři akcí.


Barokní areál Skalka je unikátní místo, nacházející se na lesnatém brdském hřebeni nad městem Mníšek pod Brdy.
Kostelík sv. Maří Magdalény, klášter, křížová cesta, poustevna a genius loci tohoto místa přitahují zájem lidí z celého kraje.

Areál nechal koncem 17. století vybudovat zbožný majitel mníšeckého panství Servác Ignác Engel z Engelsflussu.

Kostel je zasvěcen sv. Maří Magdaleně a vzorem pro stavbu mu byla kaple v jeskyni La Sainte Baume v jižní Francii, kde světice podle legendy třicet let žila. Engel získal pro své plány slavného architekta Kryštofa Dientzenhofera a vyslal ho na studijní cestu do Provence a ten inspiraci zhmotnil do podoby českého baroka. Současně s kostelem vznikal klášter a poustevna. I zde se nacházely skvosty barokního umění. Nejcennější skaleckou památkou byl nástropní obraz sv. Maří Magdalena od Petra Brandla. Při poškození areálu Skalky poddolováním v 50. letech 20. století byl obraz přenesen na plátno a umístěn v kostele sv. Václava v Mníšku. Dalším zajímavým dílem je Pieta sochaře Jana Brokoffa umístěná dosud v poustevně.
Po roce 1762 spravoval Skalku řád františkánů a ta se stala oblíbeným poutním místem. Byla duchovní zastávkou při pouti z Prahy na Svatou Horu v Příbrami, těšila se velké oblibě a stala se místem odpočinku a rozjímání. Od konce 19. století se Skalka stává též vyhledávaným turistickým cílem.

Nejhorším obdobím pro areál Skalka byla 2. polovina 20. století, kdy důsledkem těžby železné rudy došlo k poškození kostelíka natolik, že musel být svázán železnými obručemi. Povolení sejmutí střešní krytiny z kláštera v roce 1959 pak znamenalo rychlý zánik této budovy. Tím byl prakticky znemožněn přístup na Skalku a ta postupně chátrala.

Po roce 1989 přešel barokní areál Skalka do vlastnictví města Mníšek pod Brdy. Od té doby dochází k postupné rekonstrukci kostelíka, kláštera, poustevny a 14 kaplí křížové cesty. Nově zrekonstruované kaple křížové cesty byly vyhlášeny Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska Památkou roku 2019.
Barokní areál Skalka slouží v současné době ke konání svatebních obřadů, výstav, koncertů a dalších kulturních akcí. Stal se tak opět místem, kde na vás, uprostřed přírody, dýchne historie.

Plán kulturních akcí, které se tu budou v nejbližší době konat, najdete v Kalendáři akcí.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content