Formuláře

  1. Domů
  2. /
  3. Jak vyřídit
  4. /
  5. Formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku nebo jiných symbolů Města Mníšek pod Brdy

Rada města na svém jednání č.89, dne 5.8.2009, přijala usnesením č.21/89 Pravidla užívání symbolů Města Mníšek pod Brdy. Každá fyzická či právnická osoba, chce-li použít znak města nebo jiný symbol, musí dle Pravidel požádat o souhlas Radu města a to prostřednictvím odboru kanceláře starosty města a to buď přes podatelnu úřadu nebo e-mailem na mesto@mnisek.cz.

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku ze psů, nebo za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content