Spolky

logoFK

FK Mníšek pod Brdy, z.s.

Fotbalový klub Mníšek pod Brdy má v našem městě dlouhou tradici, založen byl v roce 1913. Klub má v kategoriích dospělí A a B mužstvo. Dále je tu dorost, mladší žáci a přípravky.

BIOS fit z.s.

Spolek BIOS fit nabízí sportovní vyžití v Mníšku pod Brdy pro všechny věkové kategorie: cvičení pro nejmenší děti od 3 měsíců, pro rodiče s dětmi, kroužky pro kluky i holky, oddíl závodního aerobiku. Organizujeme také cvičení pro dospělé.
Čejka logo

Mladí ochránci přírody, kroužek Čejka

ČEJKA je přírodovědný klub pro děti i dospělé. Organizuje páteční setkání v klubovně, a přírodovědné výpravy do přírody a přírodovědné tábory pro děti i dospělé.

Český svaz chovatelů (ČSCH), základní organizace Mníšek pod Brdy

Hlavním posláním ČSCH je udržení, ochrana a rozvoj chovů čistokrevných drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a zachování biologické různorodosti nutné trvale udržovat.

Badminton Mníšek pod Brdy, z. s.

Badminton Mníšek pod Brdy vznikl 18.6.2021 odpojením od klubu TJ Sokol Radotín Meteor Praha. Letos spolek čítá již přes 100 členů - dětí i dospělých. Trénujeme ve sportovním centru Esmarin. Snažíme se děti správně naučit badminton, rozvíjet pohybové dovednosti, učit kolektivní spolupráci, fair play a mít úctu k sobě, protihráčům i všem rozhodčím. Děti mají možnost přihlásit se do soutěží, které pořádá klub i Český badmintonový svaz.

OK Dobříš, z. s.

Oddíl orientačního běhu OK Dobříš založený v r. 2011 sdružuje téměř dvě stovky dětí i dospělých převážně z regionů Mníšecko, Dobříšsko a Novoknínsko. Děti a dorost trénují 2x týdně ve čtyřech tréninkových skupinách rozdělených podle věku a výkonnosti. Na jaře, v létě a na podzim jsou tréninky v přírodě v okolí Mníšku p.B. a Dobříše, v zimě v hale nebo na atletickém ovále v Dobříši. Oddíl organizuje pro členy sportovní soustředění, děti i dospělí se zúčastňují krajských i celostátních soutěží v rámci ČSOS (Český svaz orientačních sportů). Orientační běh je vhodný pro děti od 8 let. Začít lze v každém věku a běhat může celá rodina.

Element pohybu, z. s.

Účelem spolku Element pohybu je rozvoj vzdělávání, podpora a propagace sportu, zdravého pohybu a rehabilitačního cvičení. Cvičení založené na pilířích fyzioterapeutických konceptů pro všechny věkové kategorie. Snahou je spolupracovat s dalšími spolky v Mníšku pod Brdy.

BIKE puzzle team, z. s.

Jsme cyklistickým oddílem pro děti od 6 let. Primárně se soustředíme na horskou cyklistiku, ale v rámci přípravy starších dětí nám není cizí ani silniční cyklistika či cyklokros. Věnujeme se dětem se závodními ambicemi i těm, které mají kolo jako hobby, ale po soutěžení netouží.

T.J. Sokol Mníšek pod Brdy

Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit.

SK Mníšecký Expres, z. s.

Jsme tady pro všechny nadšené atletky a atlety, kteří mají rádi pohyb, chtějí se sportem bavit a kteří mají rádi královnu sportu - atletiku. Rozvíjíme atleticko-kondiční přípravu a pohybové dovednosti dětí se zaměřením na dovednosti atletické. Součástí našeho tréninku jsou i míčové hry. Děti získají nejen základní povědomí o atletice, včetně principu fair play, ale také nové kamarády.

ROREJS Mníšek pod Brdy

ROREJS je spolek mladých lidí z Mníšku pod Brdy, který se dal dohromady 1. května 1999 při přípravě akce nazvané Lážov sobě. Snažíme se v rámci svých možností navazovat na činnost Okrašlovacího spolku, který působil v našem městečku v první polovině minulého století. Jsme si samozřejmě vědomi rozdílné situace politické, ekonomické a především společenské, a proto si klademe skromnější cíle než spolek okrašlovací. Přáli bychom si být alespoň spolkem „oprašovacím“.

Rodinné centrum Essentia, z. s.

Lesní klub Sedmikvítek, provozovaný Rodinným centrem Essentia, má několikaletou historii a věříme, že i dobré jméno. Navštěvují ho děti ve věku od tří do šesti let a zájem o tuto formu předškolního vzdělávání v našem městě stále narůstá. V průběhu let jsme obohatili naše aktivity o Lesní dopoledne pro menší děti v doprovodu rodičů a také jsme po dlouhých diskuzích a přípravách otevřeli komunitní školu.

SK Divočáci z Mníšku, z. s.

Spolek byl založen v roce 2021. Mají kulečníkový oddíl (poolbilliard) a šipkový oddíl (soft). Jako zázemí pro své sportovní aktivity využívají prostory Clubu Ef, který se nachází v ul. Skalecká č.p. 124 v Mníšku pod Brdy. SK Divočáci cílí především na děti a mládež.

SK Vlčáci, z. s.

Jsme sportovní klub, který je členem svazu ČAS a ČBA. Hlavním sportovním zaměřením je pro nás atletika a box. Naše moto : dbáme na kvalitu, ne na kvantitu. Náš cíl je, aby co nejvíce našich sportovců dosáhlo na ty nejvyšší cíle ve svém sportu.

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Spolek OÁZA vznikl na jaře roku 2004. Naším cílem je podpora a rozvoj činností dětí a mládeže, podpora vzdělávání, mezigenerační spolupráce.

SK Mníšecko, z. s.

Jsme dětský sportovní klub zaměřující se na trénink atletiky, fotbalu a gymnastiky.

Okrášlovací spolek v Mníšku pod Brdy

Náš zapsaný spolek navazuje volně na tradici a činnost Okrašlovacího spolku založeného v Mníšku pod Brdy roku 1928.

B.D.S. Academy

B.D.S. Academy se věnuje převážně streetovým technikám moderního pouličního tancování. Hlavní náplní a tanečními technikami jsou Hip Hop, Housedance, Breakdance, Popping, Locking a Dancehall.
Skautské středisko logo

Junák - český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy z. s.

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Český svaz včelařů z. s., ZO Mníšek pod Brdy 1108

Úkolem sdružení je výchova včelařské mládeže a zvyšování odbornosti svých dospělých členů, i proto pod jeho hlavičkou působí 136 včelařských kroužků. Spolupracuje též s orgány státní správy, aby zajistila podporu a výzkum včelařství jako oboru nezbytného pro udržení dobrého zdravotního stavu včelstev. Kontakt: ha.ptackova@seznam.cz.

SK KAMIWAZA KARATE z. s.

SK KAMIWAZA KARATE je součástí organizace SPORT CLUB SPIRIT, která sdružuje významné sportovní kluby a organizace zajišťující zázemí a rozvoj pro více než několik tisíc dětí a dospělých po celé Praze a Středočeském kraji. SK KAMIWAZA KARATE patří historicky mezi první členy Spiritu a v současné době v ní tvoří jeden z hlavních pilířů celé skupiny.

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL z. s.

Úkolem školy Ge-baek Hosin sool je předávat toto bojové umění všem kdo mají zájem ho studovat v nepozměněné podobě tak, jak ho v minulém století představil zakladatel, generál Choi Hong-hi. Nechceme vychovávat rváče nebo sportovce, ale snažíme se vést každého žáka především k morálním principům a k tradičním hodnotám bojového umění jako celoživotní cesty.

Tenisový klub Mníšek, z. s.

Vznikl roku 2004 jako nástupce tenisového oddílu v rámci TJ Mníšek pod Brdy, který vznikl již v roce 1962. Každoročně se zástupci TKM zúčastňují soutěží konaných pod hlavičkou ČST v různých kategorií (dospělí, dorost atd.). V letní sezoně je k využití 6 tenisových antukových dvorců a v zimě je možné využít 3 antukových kurtů v nafukovaní hale. Tenis je individuální sport, který vede každého k samostatnému myšlení a podporuje v každém jednotlivci zdravou část individualismu.

Klub při ZUŠ v Řevnicích z. s.

K řevnické ZUŠ patří i pobočka v Mníšku pod Brdy. Sídlí v nově rekonstruovaných prostorách budovy MŠ Nová. Vyučují se zde hudební i taneční obory.
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content