Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v horní části náměstí F. X. Svobody v parčíku nad kostelem sv. Václava.


Hodnotná barokní socha z 2. poloviny 18. století (16. května 1765 – letopočet vytesaný na zadní straně podstavce) od neznámého sochaře. Jedná se o dynamickou kompozici klečícího světce na klekátku s volutou (spirálovitý motiv ve výzdobě), s pravicí od těla, křížem na levém lokti, hledícího vlevo na obraz Panny Marie v oválné kartuši, kterou mu podává zleva letící andílek.

V roce 2002 byla pískovcová sejmuta a umístěna do restaurátorského ateliéru. V roce 2011 byla převezena do ateliéru akad. sochaře Petra Váni v Karlíku, kde byla restaurována a zároveň vytvořena kopie z božanovského pískovce, osazená v roce 2012 na původní mohutný pískovcový podstavec. Na podstavci je vytesán alianční erb hrabat Unvertů (majitelé panství) a Čejků z Olbramovic.

Originál sochy stojí od začátku roku 2021 v interiéru kostelíka sv. Maří Magdaleny na Skalce.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content