Povinně zveřejňované informace

  1. Domů
  2. /
  3. Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Sazebník ke stažení ve formátu PDF ZDE.

1. Název Město Mníšek pod Brdy
2. Důvod a způsob založení
 Dle zákona 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
 Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56

252 10 Mníšek pod Brdy
 tel.: 318 591 911
e-mail: mesto@mnisek.cz
4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
 252 10 Mníšek pod Brdy
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
 252 10 Mníšek pod Brdy
4.3. Úřední hodiny více Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla více Telefonní seznam
4.5 Čísla faxu +420 313 517 302
4.6 Adresa Internetové stránky www.mnisek.eu
4.7 Adresa e-podatelny e-podatelna@mnisek.cz
5. Bankovní spojení
 Česká spořitelna a.s. pobočka Kladno
 číslo příjmového účtu: 0388055349/0800
6. IČ 00242 748
7. DČ CZ00242 748
8. Dokumenty

 více Vyhlášky

8.1 Rozpočet více Rozpočet města
9. Žádosti o informace více E-podatelna
10. Příjem žádostí a dalších podání více E-podatelna
11. Opravné prostředky více E-podatelna
12. Formuláře více Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací více Jak si zařídit …
14. Předpisy více Vyhlášky a nařízení
14.1 Vydané právní předpisyMěsto Mníšek pod Brdy vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informacíSazebník úhrad nákladů
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za informace
 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
16. Licenční smlouvy
Město Mníšek pod Brdy nemá v současné době uzavřenu žádnou licenční smlouvu.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Více Výroční zprávy
18. Zveřejnění odpovědí dle § 5, zákona č.106/1999 Sb.

 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

 – roky 2017, 2018, 2019 a 2020 se nacházejí ZDE (v jednotlivých sekcích)

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content