Řešení životních situací

  1. Domů
  2. /
  3. Řešení životních situací

Co se týká Mníšku pod Brdy, životní situace řeší především obecní vyhlášky a zprávy pro občany, zveřejněné na elektronické i fyzické úřední desce. Vyhlášky v platném znění naleznete na webu ve složce Vyhlášky, nařízení a směrnice.

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Další důležité informace získáte na Portálu veřejné správy

Užitečné informace například o tom, jaké doklady budete kdy potřebovat a řadu dalších naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Také u nich obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci našeho městského úřadu. Níže přinášíme návody, jak řešit nejrůznější životní situace v Mníšku pod Brdy.

Občanský průkaz a pas

Potřebujete vyřídit nový občanský průkaz nebo pas? Tyto záležitosti vyřídíte na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností. MěÚ Mníšek pod Brdy tuto rozšířenou působnost nemá. Městem s rozšířenou působností pro Mníšek pod Brdy jsou Černošice – úřad má pracoviště v Praze 2, Podskalská 19, tel. 221 982 111. Ale můžete navštívit také Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, tel. 318 533 311.

Stavební úřad a přidělení čísla popisného

Chystáte se stavět dům nebo jen provést stavební úpravy? Váš nový dům byl zkolaudován a potřebujete číslo popisné? Referenti Stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy jsou veřejnosti k dispozici v přízemí budovy v pondělí a ve středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30.

Platba místních poplatků

Potřebujete zaplatit místní poplatky – za odpady, psy, zábor veřejného prostranství? K dispozici je Jana Petáková v pokladně v 1. patře našeho úřadu. Otevřeno má v pondělí a středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30, v úterý: 7:30 - 11:30.

Příprava svatby

Chystáte svatbu? Pomůže Vám naše paní matrikářka v přízemí mníšeckého úřadu (napravo od podatelny) v pondělí a ve středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30 nebo i mimo úřední dny po telefonické domluvě u Miluše Balíkové. Kontakt: miluse.balikova@mnisek.cz či telefonech: 318 541 917 a 739 571 112.
Dotazník k uzavření manželství je ke stažení na: www.bit.ly/3pV3ozn (doc), nebo www.bit.ly/3AoY9vz (pdf)

Přihlášení k trvalému pobytu a přestupková komise

Máte dotazy k přestupkové komisi? Chcete se přihlásit k trvalému pobytu v Mníšku? I tyto záležitosti vyřídíte na Městském úřadě v Mníšku pod Brdy v přízemí (napravo od podatelny) na evidenci obyvatel každé pondělí a středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30 nebo i mimo úřední dny po telefonické domluvě u Miroslavy Jeřábkové. Kontakt: miroslava.jerabkova@mnisek.cz, 318 541 939 a 703 698 730.

Komunální odpad a známky na popelnice

Alena Pokorová (e-mail: alena.pokorova@mnisek.cz, telefon: 318 541 929) z mzdové účtárny (1. patro, dveře vlevo od pokladny naproti schodům) s Vámi vyřeší otázky kolem komunálního odpadu a plateb za popelnice.

Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí nebo rejstříků

Potřebujete ověřený výpis (např. z katastru, z rejstříku trestů, z živnostenského, obchodního a insolvenčního rejstříku), seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z bodového hodnocení řidiče? Nebo zřídit či obsluhovat datovou schránku? Či udělat autorizovanou konverzi dokumentů? Potřebujete zprostředkovanou identifikaci? Vše zařídíte na CzechPOINTu v přízemí městského úřadu v podatelně (vedle hlavního vchodu) u Dagmar Vágnerové. Kontakt: dagmar.vagnerova@mnisek.cz, 318 541 911. Přijme Vás v pondělí a ve středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30, v úterý a ve čtvrtek: od 7:30 do 11:30 a 12:00 – 14:30 a také v pátek: 7:30 – 12:30. V případě nepřítomnosti ji zastoupí Ing. Jiřina Romová v kanceláři č. 14, nebo Bc. Lukáš Říha v kanceláři č. 12.

Podatelna, kopírování a skenování, ztráty a nálezy

V přízemí MÚ Mníšku pod Brdy (hned vedle vchodu) je podatelna. Jaroslava Holobradová od příchozích přijímá písemnosti a na požádání udělá kopie či skeny dokumentů. Ty můžete přinést fyzicky i na flash disku nebo je po předchozí domluvě na telefonu 318 541 911 nebo 731 094 462 zaslat na e-mail: eposta@mnisek.cz (pro podání s platným digitálním podpisem) nebo e-podatelna@mnisek.cz (bez digitálního podpisu). Úřední hodiny podatelny, která přijímá také nalezené věci a oznámení o ztrátách, jsou v pondělí a ve středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30 a v úterý od 7:30 do 11:30.

Dávky a příspěvky

Dávky státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné), dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávky pro zdravotně postižené (průkaz pro osoby zdravotně postižené, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku), příspěvek na péči. Na toto vše přijímá žádosti a vyplácí dávky Úřad práce, spádové pracoviště je Úřad práce – Kontaktní pracoviště Praha-západ (Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, tel.: 950 152 111).

Ověření pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Ověření pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou zařídíte rovněž u Dagmar Vágnerové. Ověření a shodu zařídíte také v přízemí městského úřadu v kanceláři č. 14 u Ing. Jiřiny Romové. Kontakt: jirina.romova@mnisek.cz, 318 541 931 a 604 438 892. K dispozici je v pondělí a ve středu: 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30. Je možné se dostavit i mimo úřední hodiny ovšem jen po domluvě. V případě nutnosti lze vše ověřit i v jiném místě. Úředníci mohou dojít například do bydliště žadatele, ale pouze v předem domluvené termíny a na území města Mníšek pod Brdy.

Sociální záležitosti

Na sociálního pracovníka Bc. Lukáše Říhu se mohou obracet rodiny s dětmi, senioři, nezaměstnaní, ale i ostatní, kteří se dostali do tíživé životní situace. Najdete ho v přízemí městského úřadu v kanceláři č. 12. V případě potřeby (zvláště pro obtížně pohybující se osoby) je možné domluvit návštěvu u klienta. Pomůže Vám s vyřízením dávek státní sociální podpory, domluví pečovatelskou službu, provede systémem Hmotné nouze. Můžete ho kontaktovat e-mailem: lukas.riha@mnisek.cz nebo telefonicky 318 541 910 či 739 735 447.

Povolení kácení dřevin, ochrana přírody a krajiny

Potřebujete pokácet strom na Vašem pozemku? Informujte se o podmínkách a povinnostech v přízemí městského úřadu v kanceláři č. 14 u Ing. Jiřiny Romové. Kontakt: jirina.romova@mnisek.cz, 318 541 931 a 604 438 892.

Stížnosti a schůzky s vedením

Na odbor kanceláře starosty (1. patro, vpravo od schodů) se například můžete obrátit, pokud máte stížnost nebo chcete zprostředkovat schůzku s vedením města. K dispozici Vám je Libor Kálmán (libor.kalman@mnisek.cz, 604 360 094), který poskytne informace o činnosti městského úřadu a komunikuje s veřejností. Schůzku se starostou pomůže naplánovat jeho asistentka Mgr. Dina Rišianová (dina.risianova@mnisek.cz, 731 094 472).

Správa majetku, investice a projekty

V prvním patře v kanceláři č. 29 vyřídíte u Ladislavy Soukupové (ladislava.soukupova@mnisek.cz, 318 541 930, 604 471 563) záležitosti týkající se vodovodů, kanalizací, věcných břemen a žádostí na radu města. Eva Mesteková (eva.mestekova@mnisek.cz, 318 541 930, 732 454 294) řeší přípravu, projekty a realizaci investičních akcí města. Na stejném místě najdete i Oldřicha Šašmu (oldrich.sasma@mnisek.cz, 318 541 934, 604 487 621) vedoucího technického úseku, který má na starosti městský mobiliář a vše co s ním souvisí.
Silničně správní agendou (žádosti o připojení nemovitosti ke komunikaci, změny dopravního značení, vystavení vjezdových karet do vyznačených oblastí města), zábory veřejných prostranství, umístěním reklamy na pozemcích města, pronájmy a prodejem městských nemovitostí (zahrádek, bytů i nebytů) a vším co souvisí se hřbitovem a hrobovými místy se zabývá Daniela Kukolová (daniela.kukolova@mnisek.cz, 318 541 918, 731 505 235) v kanceláři č. 28, kterou naleznete v 1. patře.

Kulturní akce a výlep plakátů

Dotazy na kulturní akce či záležitosti, které se týkají městského kulturního střediska a barokního areálu Skalka, vyřizuje Tereza Pomajslová, DiS., kontakt: (tereza.pomajslova@mnisek.cz, 737 997 255), Výlep plakátů zajišťuje rovněž Tereza Pomajslová, DiS, kancelář v 1. patře MÚ napravo od schodů.

Webové stránky, Mobilní Rozhlas facebook a Zpravodaj

Webové stránky mnisek.cz, Mobilní Rozhlas, facebookový profil města, zpravodajský web Zprávy z Mníšku a tištěný Zpravodaj městečka pod Skalkou včetně inzerce má na starosti redaktor Libor Kálmán (libor.kalman@mnisek.cz, 604 360 094), kancelář v 1. patře MÚ napravo od schodů.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content