Kaple Navštívení Panny Marie

Kaple Navštívení Panny Marie na Malé Svaté Hoře je pozdně barokní stavba, postavená v roce 1809 Edmundem Chvalským za přispění mníšeckého hraběte Josefa z Unwerthu (poskytl pozemek a stavební materiál). Vysvěcena byla v roce 1810. patří k farnímu kostelu v Mníšku pod Brdy.
Byla vystavěna jako místo odpočinku pro poutníky z Prahy na cestě ke Svaté Hoře u Příbrami. Leží na polovině cesty. Za jasného počasí bylo dříve k spatření z těchto míst věže největší poutní místo v Čechách, tj. Svaté Hory. Proto se tomuto místu začalo říkat Malá Svatá Hora.

Hlavní oltář je rokokový. Součástí výzdoby je křížová cesta a sochy světců – sv. Antonína Poustevníka, sv. Prokopa, sv. Pavla a sv. Ivana.
U východního nároží kaple stojí na hranolovém podstavci kamenný kříž.

Nachází se v jihozápadní části katastrálního území Mníšek pod Brdy, u mimoúrovňové křižovatky dálnice D4 mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí, u staré Dobříšské ulice nedaleko odbočky do Kytína. Nadmořská výška 486 m.

V sousedství kaple je restaurace Malá Svatá Hora.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content