Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Městského úřadu Mníšek pod Brdy

Elektronická adresa elektronické podatelnyeposta@mnisek.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých elektronických zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Mníšek pod Brdy.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických zpráv na datových nosičích:
MĚSTSKÝ ÚŘAD MNÍŠEK POD BRDY, Dobříšská 56, 252 10, Mníšek pod Brdy 

Parametry zprávy zasílané pomocí elektronické pošty:

E-mailová zpráva musí být podepsána platným elektronickým podpisem  Jednou z možností je podepsat celý e-mail, který obsahuje podání v přiloženém souboru nebo přímo v textu zprávy. Další možností je podepsat pouze samotný dokument obsahující podání (soubor) a odeslat jej v příloze nepodepsaného e-mailu. Přílohy e-mailové zprávy by měly být ve formátu souboru PDF nebo JPG. V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný

DATOVÉ NOSIČE

Technické parametry přijímaných elektronických zpráv na datových nosičích:
Datové zprávy jsou přijímány přednostně ve formátech: RTF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,PPT,PPTX,TXT,ODT,ODS,ODP,PDF,PNG,TIF,TIFF,JPG,JPEG,JFIF,
MPEG-1,MPEG-2,GIF,MP2,MP3,WAV,PCM,XML,ISDOC,ISDOCX případně po dohodě s příjemcem i v dalších používaných formátech elektronických zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na USB flash discích.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu
eposta@mnisek.cz případně na poštovní adresu úřadu.

Pravidla potvrzování doručení elektronických zpráv:

Pracovník elektronické podatelny potvrzuje přijetí zprávy na adresu elektronické podatelny Městského úřadu a současně vyhodnotí, zda zpráva splňuje všechna kritéria elektronického podání popř. zda neobsahuje škodlivý kód. Oznámení o přijetí zprávy obsahuje potvrzení o přijetí ke zpracování, popř. důvody proč byla zpráva jako elektronické podání odmítnuta.

V případě že zpráva splňuje všechna bezpečnostní kritéria, ale neobsahuje elektronický podpis, je považována za běžný email (tzn. není považována za podání ve smyslu zákona) a je vyřízena pracovníky podatelny.  

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content