Strategický plán města

  1. Domů
  2. /
  3. Město
  4. /
  5. Strategický plán města

Informace o strategickém plánu

Akční plán - aktulizace 2020

                                                                                                                  Ke stažení:
                                                                                                                 AKČNÍ PLÁN

Podoba strategického plánu města - aktulizace 2019

Jednotlivé aktualizované části strategického plánu města Mníšek pod Brdy, určeného ke schválení orgánům města naleznete ke stažení níže:

ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST

AKČNÍ PLÁN

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2019 (SEMAFOR)

KOMUNITNÍ PLÁN

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ (PDF)

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ (xlxs)

Finální podoba strategického plánu města

Jednotlivé části strategického plánu města Mníšek pod Brdy, určeného ke schválené orgánům města, najdete ke stažení níže:

ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST

AKČNÍ PLÁN MĚSTA

KOMUNITNÍ PLÁN MĚSTA

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

NÁVRHOVOU ČÁST naleznete zde.

Chybí v ní část v oblasti sociálních a zdravotních služeb, která bude doplněna později (ještě probíhá šetření mezi seniory a žáky ZŠ). Podněty jsou vítány, k jejich zasílání je zřízena e-mailová adresa strategickyplan@mnisek.cz.

ANALYTICKOU ČÁST naleznete zde.

Jak dopadly SWOT analýzy strategického plánu?

27. 3. 2018 - Dotazník pro rodiny s dětmi

Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy bude vytvořen i komunitní plán. Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Městský úřad Mníšku pod Brdy tak zjišťuje Vaše názory a podněty v oblasti sociálních služeb, sportovních a volnočasových aktivit.

 

Odkaz na online dotazník pro rodiny s dětmi naleznete zde.

20.2.2018 - Dotazníkové šetření v pátek definitivně končí

Ještě v pátek 23. února mohou občané vyplnit a poslat e-mailem svůj dotazník ke strategickému plánu, který poslouží k získání podnětů, kam by se městečko pod Skalkou mělo v budoucích deseti letech ubírat.

 

On-line vyplňování již bylo ukončeno, ale stále zůstává možnost stáhnout dotazník v elektronické verzi a pro jeho odeslání využít kontaktní emailovou adresu strategickyplan@mnisek.cz.

16.1.2018 - Začalo dotazníkové šetření

Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost života ve městě. Zároveň máte možnost dát podněty ke zlepšení kvality života v našem městě.

 

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a směřování města na období dalších deseti let tak, aby město prosperovalo jako celek.

Dotazníkové šetření jako jeho součást je Vám nyní k dispozici. Vyplněním dotazníku můžete dát najevo, jak se vám ve městě žije, jak by se mělo rozvíjet a co by radnice mohla zlepšit. Je anonymní a lze ho vyplnit buď v papírové podobě, v elektronické verzi pro vyplnění na počítači anebo jednoduše ON-LINE.

Obsahuje 30 otázek, které se vyprofilovaly při jednání pracovních skupin pro oblasti dopravy a infrastruktury, životního prostředí, bydlení, bezpečnosti, sociální a zdravotní péče, školství, kultury, sportu a cestovního ruchu. Ke každé z otázek můžete připojit krátký komentář s návrhem, jak byste si řešení pro danou oblast představovali. V závěru dotazníku je prostor i pro váš obsáhlejší komentář. Než začnete odpovídat na jednotlivé otázky, věnujte, prosím, pozornost informacím v úvodu dotazníku.

Po elektronickém vyplnění na počítači je k dispozici kontaktní emailová adresa strategickyplan@mnisek.cz. V papírové podobě je dotazník k vyzvednutí na městském úřadu a dostanete ho prostřednictvím České pošty i do Vašich schránek. Sběrná místa pro vyplněný papírový dotazník budou v Albertu, na městském úřadu a v Základní škole Komenského 420.

Následovat bude další jednání pracovních skupin v únoru a v březnu, která stejně jako dotazníkové šetření, budou pro zpracovatele strategického plánu, společnost BDO Advisory s.r.o., důležitými analytickými prameny. Teprve po nich přijde na řadu tvorba návrhové části strategického plánu. Jeho cílem je pomoci stanovovat priority a hledat konkrétní řešení pro zlepšení života ve městě. Strategický plán jako celek by měl být hotový v dubnu letošního roku.

 

Dotazník v PDF.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content