Akce v rámci MA21 v roce 2021

  1. Domů
  2. /
  3. Volný čas
  4. /
  5. Místní agenda 21
  6. /
  7. Akce v rámci MA21 v roce...

Sousedské setkání k participativnímu rozpočtu Nápad pro Mníšek

Setkání s občany se konalo dne 15. 9. 2021 v „Pavilonu“ ZŠ Mníšek pod Brdy.
Cílem setkání bylo informovat účastníky o podaných návrzích, poskytnout autorům zpětnou vazbu k jejich návrhům a prezentovat, které návrhy nejsou realizovatelné a proč. 
V rámci Nápadu pro Mníšek poslali obyvatelé Mníšku celkem 28 nápadů na vylepšení našeho města. Během srpna a září odborná komise předložené návrhy posoudila a hodnotila, zda jsou z hlediska odhadovaných nákladů a podmínek participativního rozpočtu realizovatelné. Na tomto setkání měli prostor jednak navrhovatelé, se kterými se jednotlivé nápady více konkretizovali, či se hledala jiná varianta či lokalita vhodná k realizaci. Dále se k návrhům mohli vyjádřit i ostatní zástupci veřejnosti a vznášet své připomínky a postřehy.

Komunitní sázení remízku

Výsadba remízku v místní části Rymaně probíhala ve dvou etapách, a to 14. 11. a 26. 11. 2021. Tato akce se konala ve spolupráci se společností Sázíme stromy, která má hlavní podíl na organizaci výsadby, zajištění dobrovolníků a financí na realizaci. Místní občané se do sázení také zapojili, zejména Rymanští, ale přišli pomoci také např. žáci ZŠ Komenského. Celkem bylo zasazeno 37 ovocných stromů a na 80 ks keřů různých druhů tak, aby vytvořily bohatou potravní nabídku pro ptactvo i bezobratlé.                     
Na společné akci nechyběla ani možnost ohřátí se u ohýnku, opečení buřtíků či zahřátí se teplým čajem. Celkem se akcí zúčastnilo na 70 dobrovolníků!

Sázení v Rymani se účastnily i celé rodiny

Zakládání komunitní zahrady – výsadba ovocných stromů

Na sváteční den 17. 11. město uspořádalo setkání pro všechny, kdo by se chtěli podílet na nově vznikající komunitní zahradě v prostorách zahrady u knihovny. Sešlo se zde cca 30 dobrovolníků, kteří jednak společnými silami vysadili 12 ovocných stromů, jednak ale spolu diskutovali o podobě komunitní zahrady, nad plánky, jak by mohla vypadat. Komunitní zahrada by měla sloužit právě k setkávání občanů a spojení s knihovnou a jejími aktivitami se zdá jako ideální. 
Návrh počítá s tím, že se zahrada rozdělí do čtyř hlavních sektorů. Ta část zahrady, kde se nachází dětské hřiště, bude i nadále sloužit dětem z protější základní školy. Novinkou ale bude zpřístupnění tohoto hřiště pro veřejnost a doplnění o několik herních prvků. V přední části zahrady je plánován komunitní prostor určený k setkávání, vznikne zde ohniště, posezení a další altán pro příležitostná divadélka pro děti nebo venkovní výuku. V zadní části zahrady by se měla vytvořit zóna, která bude sloužit k pěstování různé zeleniny, ovoce a bylinek na vyvýšených záhoncích. Tato část bude vymezena oplocením a bude přístupná jen těm, kteří budou mít o zahradničení zájem a budou chtít mít své vlastní záhonky. Poslední úsek zahrady bude sektor před vstupem do knihovny. Zde bychom rádi společně vysadili trvalkové a bylinkové záhony a také vystavěli různé typy ukázkových vyvýšených záhonů z různých materiálů. Chceme, aby zahrada byla co nejvíce „jedlá“, a proto se počítá nejen s vysázením nových ovocných stromů, ale i angreštových a rybízových keříků či třeba maliníků. Tato část bude volně k užitku všech příchozích. Nové prvky pro svou činnost využije také městská knihovna, která plánuje v budoucnu přilákat více maminek a nejmenších čtenářů. Komunitní zahradu budeme celkově koncipovat tak, aby byla klidná a její provoz nerušil sousedy v okolí městské knihovny.
Na podzim zde již proběhlo sousedské setkání s dlabáním strašidelných dýní a na jaře plánujeme stavění prvních vyvýšených záhonků. 

U budovy městské knihovny vzniká nová komunitní zahrada

Veřejná diskuse k plánované revitalizaci Skaleckého náměstí a Starého sídliště

Setkání s veřejností se uskutečnilo ve středu 24. 11. od 18 hodin v sálu Městského kulturního střediska. Občané byli přítomni fyzicky i online přes internet. Mníšecké Staré sídliště trpí řadou dlouhodobě neřešených problémů, které by měly být zohledněny v rámci plánovaného procesu revitalizace. Cílem veřejného setkání bylo seznámit místní obyvatele s plánovacím procesem revitalizace sídliště a umožnit jim vyjádřit se k současnému stavu a případně vznést návrhy na změny.
K těm nejpalčivějším problémům patří nedostatek parkovacích míst, který vede k ničení chodníků a travnatých ploch, nedostatečný počet mobiliáře (lavičky, osvětlení), přestárlá zeleň a vandalismus. Odrážecím můstkem pro plánování je projekt Ing. Jiřího Maška z Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU „Zhodnocení současného stavu, historický průzkum a návrh rekonstrukce části Starého sídliště v Mníšku pod Brdy“. Z diskuse vyplynula jako palčivá zejména problematika silničního provozu na Starém sídlišti, řešili se možnosti zjednosměrnění ulic, stav chodníků a parkování na veřejné zeleni. Důležité je také vyřešit zásobování domova seniorů a udělat jednosměrku až od jejich rampy dál v ulici Rudé Armády. 
Občané si také stěžovali na špatné osvětlení celého Starého sídliště. Obecně lze říci, že celý prostor Skaleckého náměstí byl měl být přívětivým prostorem zejména pro dvě základní skupiny obyvatel – seniory z Domečku a maminky s dětmi. 

 

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content