Povodňový plán

  1. Domů
  2. /
  3. Povodňový plán

Povodňový plán města Mníšek pod Brdy je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území města. Řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města Mníšek pod Brdy. Tento dokument je přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, kde je umístěna grafická část povodňového plánu, je přínosem pro samotné město a jeho obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.

Odkaz: https://dppcr.cz/html_pub/

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content