Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

Současné vodní zdroje města jsou dlouhodobě neperspektivní a výhledově nemohou zajistit potřebu vody pro současné a budoucí obyvatele města. Důvodem je snížení hladiny spodních vod u městských studní (vrty MN3-4-5 a budoucí MN2) a také nemožnost dalšího navyšování odběru ze zdroje HRAŠTICE (se vzrůstajícím odebíraným množstvím vody z tohoto zdroje dochází k zvyšování nákladů na likvidaci Mg)

Projekt je nyní zpracován v pěti hlavních stupních dokumentace a to v:

 1. Přípravné variantní studii řešení návrhů možných zásobovacích zdrojů
 2. Podrobné studii jedné z variant zásobování, včetně právního, investičního a provozního posouzení
 3. Dokumentaci pro územní rozhodnutí
 4. Dokumentaci pro stavební povolení
 5. Realizační a tendrové dokumentaci

 

K 31.10.2008 byl zpracován a zastupitelstvem města schválen první stupeň dokumetace dle bodu 1. Dokumentace je ke stažení ve formátu PDF.

 

Začátkem února byla dopracována studijní část projektu přivaděče vody BANĚ II - konkrétně ekonomická a finanční koncepce celého úvahového projektu a to ve variantě schválené zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy - varinta trasy z Baní přes Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitku až do Mníšku pod Brdy.

Tímto byl dokončen stupěň číslo 2

Dokumentace je ke stažení ve formátu PDF

 

K srpnu 2010 byla zpracována úplná dokumentace k územnímu řízení pro schválenou variantu trasy BANĚ II (Jílové-Všenory-Černolice-Řitka-Líšnice-Mníšek-Včelník) a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

V letech 2011 až 2013 se zpracovávala stavební dokumentace a realizační dokumentace. Na projekt bylo požádáno o podporu ze strany Státního fondu životního prostředí.

V roce 2013 svazek obcí VOK  (9 obcí regionu) získal finanční podporu projektu z fondů SFŽP a bylo vydáno stavební povolení na stavbu celého přivaděče. Začátkem ledna 2014 byla zahájena soutěž na dodavatele stavebních prací.

Předpokládaný harmonogram výstavby:

 • červenec 2014: zahájení stavby
 • září 2015: ukončení výstavby
 • říjen až listopad 2015: zahajovací provoz
 • rok 2016: připojování jednotlivých obcí

 

Celkové náklady na výstavbu přivaděče se budou pohybovat do 200 mil. Kč,- bez DPH

 

 

 

 

 

 

 


31. 1. 2014 Zobrazit méně

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

 • 1