Realizace projektu Kompostéry Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy v srpnu 2023 realizovalo projekt „Kompostéry Mníšek pod Brdy“.

V rámci projektu bylo pořízeno 300 ks domácích kompostérů o objemu 1 170 l, pro vytvoření systému domácího kompostování. Díky tomu dojde ke zkvalitnění sítě pro sběr a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě.
Město si klade za cíl díky tomuto projektu zvýšit míru kompostování domácího bioodpadu a docílit tak mj. odklonu tohoto odpadu z popelnic na směsný komunální odpad.
Biologicky rozložitelný odpad má ve směsném komunálním odpadu (SKO) napříč celou ČR zatím stále vysoké zastoupení a jednou z účinných cest, jak snižovat celkovou produkci SKO, je právě účinná separace biologicky rozložitelných odpadů z domácností.
Plnohodnotný systém domácího kompostování biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovanými občany za účelem jejich využití jako kompostu, významně přispěje ke snížení produkce SKO ve městě a celkově k snížení množství odpadů ukládaných na skládky.
Vzhledem ke každoročně se zvyšujícím poplatkům za skládkování bude mít tento projekt pozitivní dopad nejen na ekologické, ale i na ekonomické hospodaření města a také významně přispěje k naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content