V Lipkách vyroste nový chodník

Během jara 2023 bude realizován investiční projekt výstavby chodníku podél ulice V Lipkách.

Po výstavbě chodníku dlouhodobě volali zejména rodiče dětí, které musí chodit po vozovce. Ta bývá především za šera kvůli automobilovému provozu nebezpečná.
Navržený chodník bude umístěn na pozemcích ve vlastnictví města a bude mít délku zhruba
139 metrů a šířku 2 metry
. Počítá se i s jeho napojením na stávající chodníky v ulicích Lhotecká a 9.května.
Zpevněný povrch chodníku je navržený z betonové zámkové dlažby šedé barvy o tloušťce 80 mm.
Obruby na obou stranách chodníku budou zapuštěné, aby umožnily odtok dešťových vod do přilehlých zatravněných ploch a pod stromy.
Z technických důvodů nebylo ale možné chodník navrhnout jako bezbariérový, protože jeho podélný sklon chodníku je příliš prudký (14,84 %). V místě napojení na chodník ve Lhotecké je proto navrženo monolitické betonové schodiště, které překonává tento velký výškový rozdíl svahu a bude opatřeno zábradlím a nájezdem pro kočárky.
Projekt respektuje také území lipové aleje, které je z hlediska ochrany přírody a krajiny chráněno (v šířce 12 metrů). Pouze pro napojení chodníku na ulici 9. května byla podána žádost o výjimku z ochranného pásma. 

Zhotovitelem stavby bude za nabídkovou cenu 1 130 000 Kč bez DPH společnost
DOUCEK Technology s. r. o., která vzešla z řádného výběrového řízení.

Vedení mníšecké radnice nakonec zvolilo řešení se zámkovou dlažbou (oproti mlatovému povrchu), což preferují i sami obyvatelé přilehlých domů, kteří budou chodník používat nejvíce. „V první řadě mi jde o to, aby byl chodník celoročně bezpečně a pohodlně schůdný. Chodník nejvíce využívají děti, maminky s dětmi, s kočárky a senioři, kteří v naší lokalitě bydlí. Mlatový chodník v kopci je úprava vhodná do parku, kde za deště tolik nevadí, že může být hůře schůdný. Pro každodenní využívání potřebujeme chodník bez rizika horší kvality za deště a oceníme i čisté boty. Přirozené pokračování zámkové dlažby je tedy ideální,” shrnula výhody Šárka Slavíková Klímová, která bydlí v ulici Pod Skalkou již 10 let a pěší trasu využívá celá její rodina. Nový chodník bude navíc zámkovou dlažbou přirozeně navazovat na již existující chodník v horní části ulice V Lipkách. Další výhodou je jeho snadná udržovatelnost, což nejvíce ocení sami chodci.

Červeně je vyznačena trasa plánovaného chodníku

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content