Rymaňské jezírko po úpravách prokouklo

Po dvou letech se dočkala původní betonová hasičská nádrž dalšího vylepšení.

Nutnou opravu bezpečnostního přelivu a údržbu požeráku provedla během loňského
listopadu a prosince společnost Dekonta a.s. za 87 987 Kč.
Nejdříve bylo nutné jezírko vypustit a vyčistit od naplavených sedimentů a splachů
z okolí.
Byl nově vyřešen požerák (vypouštěcí zařízení ve tvaru svislé šachty), jehož spodní výpusť
nedokázala vyměňovat vodu na úrovni hladiny, na které se hromadily kaly a další nečistoty.
Změnou na horní výpusť se omezí hromadění nežádoucích nečistot a „kvetoucí vody“ na
hladině jezírka.
Následně byl proveden bezpečnostní přeliv do šachty přepadu, který zabrání případnému úniku dešťových vod na komunikaci. Stejnému účelu bude sloužit i nová záchytná hrázka za šachtou přepadu.

Půdorys
Řez provedených oprav

Po realizované úpravě jezírka budeme i nadále pokračovat v identifikaci dlouhodobého
zdroje jeho znečišťování, způsobeného přítokem kalné odpadní vody.
Závěrem bychom chtěli vyslovit přání, aby jezírko dělalo již brzy obyvatelům Rymaně radost a stalo se místem, u kterého se rádi zastaví „na kus řeči“.

Jezírko na fotografii z léta 2020
Jezírko na fotografii z ledna 2021

Použitá foto: archiv

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content