Rymaňské jezírko po úpravách prokouklo

Po dvou letech se dočkala původní betonová hasičská nádrž dalšího vylepšení.

Nutnou opravu bezpečnostního přelivu a údržbu požeráku provedla během loňského
listopadu a prosince společnost Dekonta a.s. za 87 987 Kč.
Nejdříve bylo nutné jezírko vypustit a vyčistit od naplavených sedimentů a splachů
z okolí.
Byl nově vyřešen požerák (vypouštěcí zařízení ve tvaru svislé šachty), jehož spodní výpusť
nedokázala vyměňovat vodu na úrovni hladiny, na které se hromadily kaly a další nečistoty.
Změnou na horní výpusť se omezí hromadění nežádoucích nečistot a „kvetoucí vody“ na
hladině jezírka.
Následně byl proveden bezpečnostní přeliv do šachty přepadu, který zabrání případnému úniku dešťových vod na komunikaci. Stejnému účelu bude sloužit i nová záchytná hrázka za šachtou přepadu.

Půdorys
Řez provedených úprav

Po realizované úpravě jezírka budeme i nadále pokračovat v identifikaci dlouhodobého
zdroje jeho znečišťování, způsobeného přítokem kalné odpadní vody.
Závěrem bychom chtěli vyslovit přání, aby jezírko dělalo již brzy obyvatelům Rymaně radost a stalo se místem, u kterého se rádi zastaví „na kus řeči“.

Rymaňské jezírko na fotografii z léta roku 2020
Jezírko na fotograffi z ledna 2021

Použitá foto: archiv

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content