Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Název projektu:              Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo:             CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace:           1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Projekt řeší podporu komunitně vedeného místního rozvoje a posílení aktivního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na území MAS Hřebeny. Cílem projektu je podpora osob při řešení problémů zejména v oblasti sociálního začleňování, posilování vzájemných vztahů v komunitě a předcházení rizikového chování dětí a mládeže.

Nedílnou součástí projektu je zřízení a provoz komunitního centra, který zajišťuje Město Mníšek pod Brdy a organizace Magdaléna, o.p.s. v roli partnerů projektu. Město Mníšek pod Brdy realizuje pomocí svých kvalifikovaných pracovníků neformální vzdělávání ohrožených sociálních skupin a vzdělávací a společenské akce pro seniory v rámci jejich komunitního života. Odborní pracovníci Magdalény jsou zodpovědní za poskytování včasné intervence pro skupiny dětí a dospívajících, zajištění aktivit volnočasového odpoledního klubu pro ohrožené děti a dospívající ve věku 9-19 let či vedení tematických setkání. Komunitní centrum se nachází na adrese Městského kulturního střediska v Mníšku pod Brdy.

Mezi další aktivity projektu, na kterých Město Mníšek pod Brdy participuje, patří rozvoj meziobecní spolupráce, síťování dostupných služeb v regionu či koordinovaná a sdílená podpora cílových skupin napříč všemi službami.

 

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content