Projekt Svazkové školy pokračuje podle plánu

Mníšek pod Brdy je součástí Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou a spolu s dalšími 13 obcemi mníšeckého regionu pracuje na realizaci výstavby svazkové základní školy.

V uplynulém období došlo k vypracování studie svazkové školy, kterou zhotovil Atelier APRIS 3MP vedený Ing. arch. Miroslavou Tylšovou. Studie byla představena veřejnosti i zástupcům vládních institucí. Proběhla veřejná zakázka na výběr generálního projektanta, ve které zvítězila společnost VPÚ DECO Praha – projekční kancelář s množstvím kvalitních projektů (rekonstrukce historické budovy Národního muzea, sportovní hala Dolní Břežany aj.) a také několika oceněními. Jednatel společnosti Ing. Lubor Hoďánek a hlavní projektant Ing. Ladislav Klusáček jsou spolu s jednotlivými profesanty, architekty z Atelieru APRIS 3MP (autoři studie) a týmem DSO Svazková škola ve složení manažer projektu Ing. Milan Oleríny, předsedkyně svazku Daniela Páterová (případně další zástupci svazku) přítomni na kontrolním dni k projektu svazkové školy. Nejen na této platformě je pravidelně konzultován vývoj prací na projektu a případné změny či upřesnění v projektu.

V lednu byla řádně a včas odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí. Byly rozeslány žádosti o vyjádření dotčeným orgánům a k dnešnímu dni byly, kromě dvou, získány všechny z celkového počtu 49 s pozitivním výsledkem. V současné době probíhá projektování dokumentace pro stavební povolení.

Jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (únor 2024)

 

Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci se svazkem pracuje na zřízení práva stavby k pozemku, na kterém bude škola stát. V únoru se zástupci svazku setkali se zástupci investičního oddělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde proběhla diskuse o možnostech získání dotace na výstavbu svazkové školy. Ministerstvo školství počítá s příslibem dotace ve výši 1,1 mil. na žáka, zároveň však uvádí, že je nutné získat tyto prostředky od Ministerstva financí. Je proto nezbytně nutné, aby byly tyto prostředky zahrnuty do návrhu státního rozpočtu na rok 2025. Pak, pokud se svazku podaří získat ke konci roku platné stavební povolení, je vysoce pravděpodobné, že svazek bude mít možnost, požádat o dotaci MŠMT (za předpokladu, že MŠMT takovou dotaci vyhlásí). Svazek má v plánu žádat o dotaci i jiné instituce – Středočeský kraj (od kterého již obdržela dotaci na studii ve výši 540tis. Kč), Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní sportovní agentura. Je pravděpodobné, že budou členské obce financovat školu také formou úvěru.

Svazek se také jednomyslně shodnul, že chce zvýšit počet dětí, pro které je škola určena, z plánovaných 540 na 630. O tato místa má zájem Nová Ves pod Pleší a Trnová. V budově jsou již nyní 3 odborné učebny, o kterých už ve fázi studie bylo uvažováno jako o případných učebnách vhodných k transformaci na kmenové. Není proto nutné provádět žádné zásadní úpravy v projektu. Některé drobné změny budou nutné, další postup řeší zástupci svazku s projekční kanceláří.

Dne 13. března proběhlo setkání se zastupiteli jednotlivých obcí svazku, na kterém byly formou prezentace představeny veškeré doposud učiněné kroky v projektu svazkové školy a také předpokládaný časový harmonogram. V diskusi zaznělo od jednotlivých zástupců obcí, že projekt běží dle jejich očekávání a dle stanoveného plánu. Byly také zodpovězeny všechny dotazy zastupitelů členských obcí.

Setkání se zastupiteli obcí sdružených do DSO proběhlo ve velkém sálu mníšeckého Pavilonu (březen 2024)

Manažer projektu Ing. Milan Oleríny k průběhu projektu uvádí: „Za optimistický, ale nikoli nereálný termín otevření školy považuji září 2026, přičemž by stavba trvala 16 měsíců. Vše bude záležet nejen na termínech schvalování dokumentace Ministerstvem školství, ale také na hladkém průběhu všech dalších kroků, především veřejné zakázky pro výběr generálního dodavatele stavby. Podmínkou pro úspěšné zahájení stavby je samozřejmě přidělení dotace MŠMT. Dobrou zprávou je, že nabídkové ceny, vycházející z aktuálně probíhajících soutěží, jsou o 15 až 20 % nižší, než je kalkulováno v rozpočtu.“

 

Daniela Páterová, předsedkyně DSO Svazková škola pod Skalkou

 

Na jednání byli pozváni všichni zastupitelé z obcí v DSO

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content