Podpořme svými hlasy projekt Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy

Na webových stránkách Mujkraj.kr-stredocesky.cz můžete až do 15. června 2020 hlasovat o tom, který z projektů podpoří Středočeský kraj v rámci programu MŮJ KRAJ.
Tento program vyhlásil Středočeský kraj v rámci svého participativního rozpočtu pro rok 2020.

Město Mníšek pod Brdy se o vaši přízeň a hlasy uchází s projektem “Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy.”

Veřejné toalety jsou bolavým místem téměř všech obcí. Náš projekt si klade za cíl realizovat minimálně jedno veřejné WC z programu SmartCity a to v místě, kudy prochází denně mnoho lidí do obchodů a na autobusové zastávky PID. Blízké záchytné parkoviště slouží ve všední den místním i dojíždějícím obyvatelům z okolních obcí a o víkendu výletníkům. Přilehlá městská louka nabízí možnost zhotovit jednoduché piknikové místo, které by sloužilo k odpočinku návštěvníků města a obyvatelům města.

Veřejný přínos projektu:

 • zajištění hygienického zázemí pro návštěvníky a občany města, nakupující v nedalekých obchodech a i přestupující na autobusy
 • zajištění jednoduchého oddechového místa v přírodním prostoru pro mladé rodiny s dětmi, seniory a i turisty nedaleko obchodů a omezení jeho znečišťování
 • omezení znečišťování okolí zastávek autobusů a obchodů
 • podpora ryze české firmy vyrábějící toalety
Zákres případného umístění veřejné toalety a piknikového místa
Veřejná toaleta by byla umístěna na ploše u zahradnictví
Piknikové místo by bylo umístěno v suché části louky se stromy

Projekt má dvě dílčí, navzájem propojené části:

 1. Na pozemek 1313/2, který je majetkem města, a pod kterým probíhá větev splaškové kanalizace a veřejný vodovod instalovat minimálně jednu veřejnou, bezobslužnou toaletu z programu SmartCity. V této lokalitě jsou čtyři obchody (Billa, Penny, Pepco/Teta, Zahradnictví), jsou zde zastávky autobusů a záchytné parkoviště pro lidi odjíždějící do Prahy, okolních obcí apod.
  Veřejná toaleta v těchto místech by měla zvýšit základní hygienické zázemí lokality (obchody nemají žádné veřejně přístupná WC). Nedaleko je sběrný dvůr města (300m), je zde i předpoklad na zajištění pravidelného úklidu, desinfekce a doplňování hygienických potřeb.
  Toaleta bude vybavena zámkem na platební kartu a on-line komunikací s provozovatelem, o stavu toalety, potřeby doplnění věcí, včetně signalizace pohybu při vandalismu, snaze zcizení apod. Tento systém zvyšuje komfort jak pro uživatele, tak provozovatele.
  Vnější plášť buňky lze upravit tak, aby zapadla do prostředí. Toaleta bude napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektrickou síť, čímž se sníží , proti mobilním klasickým toaletám náklady na provoz. Projekt předpokládá, že provozní náklady toalety a část zemních prací bude hradit město.
 2. Piknikové místo přes ulici Řevnická na okraji pozemku č. 1290/1 (louka Pivovárka) doplňuje občanskou vybavenost místa, v podobě jednoduchého odpočinkového místa pro veřejnost. Vybavení piknikového místa bude jednoduché, sedáky ze špalků, lavice z celých či půlených polen. A samozřejmě zde bude i odpadkový koš. Později může být prostor doplněn jednoduchým venkovním grilem a odpadkovým košem. Předpoklad asi 15 míst. Požadavek na takové piknikové místo, kde by si mohla například na chvíli sednout rodina s malými dětmi, senioři po nákupu, případně návštěvníci města apod., v Mníšku vznikl krátce po dostavbě supermarketu, ale bez hygienického zázemí v okolí a vyčištěné louky od hustých křovin nebylo možné o takovém vybavení louky uvažovat. Piknikové místo v této části pozemku v neposlední řadě omezí i její zneužívání jakožto přírodní toalety.

Vybudování piknikového místa proběhne svépomocí v rámci komunitních projektů, a bude využit zejména materiál z akátových vyšších pařezů, které zůstaly na okrajích louky a břehu potoka.

ROZPOČET PROJEKTU
Položka projektu Cena
Zpevnění plochy pod toaletu 12 100 Kč
Toaleta – buňka Exklusiv (Toiletdesign) s možností připojení na veřejné sítě 319 000 Kč
Bezkontaktní čtečka platebních karet 30 250 Kč
Vyhřívání vody proti mrazu 6 000 Kč
Doprava 12 100 Kč
Oddechový prostor pronájem strojů, PHM dobrovolná práce oceněná dle nadací 10 000 Kč
Výkopy pro inženýrské sítě 48 000 Kč
Projektová dokumentace 0 Kč
Hygienický spotřební materiál, poplatky za čipový zámek, denní kontrola, úklid 60 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů -97 450 Kč
Cena celkem  400 000 Kč

Více informací o projektu najdete ZDE

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ A NÁSLEDNÉ VYHODNOCENÍ:
Hlasovat mohou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší 18-ti let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni.
Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy.
Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících.

Po ukončení hlasování (16. června 2020) budou sečteny všechny platné kladné i záporné hlasy. Projekty, pro které hlasovalo více občanů záporně než kladně, budou vyloučeny. Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených kladných hlasů (dále dle počtu záporných hlasů, v případě shody rozhoduje los). Na základě tohoto žebříčku budou v každém ORP (v našem případě s jedná o ORP Černošice) a v každé velikostní kategorii (v našem případě se jedná o kategorii nad 2999 obyvatel) přiděleny požadované finanční prostředky v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
Realizace vítězných projektů by pak následovala po 1.7. 2020.

Průběžné výsledky hlasování můžete sledovat ZDE

Finanční částka vyčleněna Středočeským krajem na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2020 činí 50 000 000 Kč.
Maximální výše podpory jednoho projektu je 400 000 Kč.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content