Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI

Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v letošním roce (2009) komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Do této studie jsme se pokusili zapracovat připomínky a řešení, které zazněly v internetové diskusi nebo i přímo od občanů, kteří  kontaktovali nás, nebo mi je.

Dle tohoto návrhu se začínají zpracovávat jednotlivé projekty pro vlastní stavbu a rekonstrukci jednotlivých částí sídliště. Rozsah a návrh je možné si prohlédnout v přiložené grafické podobě (formát acrobat reader).

Hlavní řešení je navrženo tak, aby co nejvíce splňovalo tyto podmínky:

  • Došlo k plynulému zprůjezdnění ulice Lhotecká, 5. května, Skalecká a 9. května
  • Komunikace Lhotecká, 5. května, Skalecká a 9. května bude mít minimální průjezdní šíři 5,5m ve dvou pruzích
  • Vytvořilo se dostatek parkovacích míst, které by byly součástí ulic (podélná stání pro auta při chodnících)
  • Při každé ulici bude minimálně jeden pochozí chodních (vlevo nebo vpravo)
  • Pokud nebudou místa při komunikacích dostačovat, bude realizováno parkování na samostatných parkovištích v blízkosti bytových domů
  • Jednosměrné ulice se budou využívat v minimální míře
  • Dojde k redukci dopravního značení a bude využíváno pravidlo přednosti zprava
  • Dojde k zamezení parkování nákladních automobilů uvnitř starého sídliště

 

GRAFICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ (ke stažení ve formátu pdf)

Navržené řešení by mělo vyhovět všem doposud známým požadavkům. Hlavní ulice by zůstaly průjezdné, celkový počet parkovacích míst by se po rekonstrukci pohyboval přes 400. Ubylo by dopravního značení. Úsek kolem mateřské školky by byl jednosměrný a jednosměrý by byl i objez kolem Skaleckého náměstí.

Realizace tohoto záměru by měla započít v roce 2010 a to ulicí 9. května (je nejhorší). Celá rekonstrukce by měla probíhat průběžně, cca 5 - 7 let.

Pro jednotlivé části sídliště budou postupně zpracovány dílčí prováděcí projekty, které se mohou od studie dílčím způsobem lišit a to z důvodů dalších připomínek občanů nebo vhodnějších technických řešení. Vždy však budou respektovat úvodní zadání.

 

S pozdravem P. Digrin, starosta

 


24. 10. 2013 Zobrazit méně

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1