Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

Projekt nové intenzifikace ČOV

Město Mníšek pod Brdy pokračuje v intenzifikaci ČOV. Od roku 2008 se každým rokem zvyšoval nátok na ČOV Mníšek pod Brdy tak, že její kapacita je v současné době vyčerpána a připojování dalších nemovitostí probíhá pouze v omezené míře. 

Bez této nové intenzifikace by město Mníšek nemohlo budovat další kanalizační stoky a připojovat stávající i nové obyvatele.

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu 60 mil. korun
  2. Technické řešení - dvoulinka pro cca 9.500 E.O obyvatel
  3. Financování z prostředků Města a SFŽP (město získalo v roce 2013 dotaci)
 
Harmonogram projektu:
červen 2014 - Výběr dodavatele stavby
září 2014 - Zahájení výstavby
září 2015 - Ukončení výstavby, kolaudace
srpen 2016 - Uvedení do trvalého provozu
 
 
Informace k realizaci akce "Mníšek pod Brdy - rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod"
 

Čistírna odpadních vod

 

V září 2015 byla zahájena velká akce na rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod města Mníšek pod Brdy. Akce bubyla realizována v roce 2015 s termínem dokončení prací do 31.3.2016. Od března 2016 se zahájil zkušební provoz, který byl ukončen v srpnu 2016 uvedením ČOV Mníšek pod Brdy do trvalého provozu.

Rekonstrukce čistírny umožnila navýšit celkovou kapacitu ze stávajících 6300 ekvivalentních obyvatel na 9750 ekvivalentních obyvatel. Tento počet je naddimenzovaný a představuje pro naše město i značnou rezervu v kapacitě čistírny odpadních vod. 

Níže uvádíme základní údaje o realizaci projektu.

 

Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace

čistírny odpadních vod

 

Realizací projektu dojde k rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Mníšek pod Brdy. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 35,71 t/rok CHSKCr, 17,39 t/rok NL, 0,70 t/rok Pcelk. Přínosem projektu je zlepšení kvality podzemních a povrchových vod v povodí Bojovského potoka.

Operační program životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2014      

Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2016                                                                    

Celkové uznatelné náklady: 57 497 606 Kč                                                                        

Dotace EU z OPŽP:                   41 463 824 Kč                                                            

Dotace SFŽP ČR:                        2 439 048 Kč    

Příspěvek příjemce dotace:           4 878 097 Kč

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: město Mníšek pod Brdy

Zpracovatel projektu: AQUAPROCON s r.o.

Realizační firmy: Energie – stavební a báňská a.s.

Technický dozor:  REALSTAV MB. Spol. s r. o.

Čistírna odpadních vod Mníšek pod Brdy

 

31. 10. 2013 Zobrazit méně

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1