Dopravě v Mníšku pod Brdy ulehčí nová kruhová křižovatka

V pondělí 24. července bude na výjezdu z města za dálničním mostem zahájena stavba nové křižovatky s kruhovým objezdem. Její výstavba by měla být dokončena do konce listopadu 2023.

Kruhová křižovatka má ulevit přetížené dopravě na křižovatce zejména v ranních hodinách, kdy se při výjezdu z města tvoří kolony aut. Plynulost dopravy a respektování dopravních předpisů by mělo zároveň snížit počet dopravních nehod v tomto úseku na minimum.

Podoba nové křižovatky
Stávající styková křižovatka bude upravena na křižovatku okružní s průměrem 28 m.
Středový ostrov má průměr 11,4 m. Bude opatřen humusem, osázen pokryvnými keři (Skalník Dammerův) a oset travním semenem. Vzrostlá zeleň by neměla omezovat řidiče ve výhledu.
Ostrov je lemován pojížděným prstencem o šířce 2,1 m, který umožňuje průjezd rozměrnějších vozidel (návěsu 16,5 m, přívěsu 18,7 m a kloubového autobusu 18 m). 
Okružní pás je navržen v šířce 6,2 m.
Křižovatka má tři paprsky (II/116 ve směru Praha, Řevnice, II/116 ve směru Nový Knín, Nová
Ves pod Pleší a III/11626 ve směru Mníšek pod Brdy). Na všech paprscích odděluje protisměrné
jízdní pruhy dopravní ostrůvek trojúhelníkového tvaru o šířce 2,5 m. Hrany ostrůvku jsou podél okružního pásu zaobleny poloměrem 0,5 m a mezi jízdními pruhy poloměrem 0,75 m. 
Napojení všech paprsků křižovatky jsou řešena obdobně. Vjezdy jsou navrženy v šířce 4,25 m, respektive 4,5 m u severního paprsku, výjezdy jsou navrženy v šířce 5 m. Vjezdové větve jsou napojeny poloměrem 12 m a výjezdové větve jsou napojeny poloměrem 24 m.

 

Dopravní omezení
Informace o plánovaných dopravních omezeních a stanovených objízdných trasách přineseme nejpozději začátkem července 2023.
Odměnou za trpělivost bude řidičům a všem cestujícím plynulá jízda bez čekacích front v ranních hodinách při cestě do zaměstnání.

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS). Zhotovitel bude společnost ZNAKOM s. r. o. za nabídkovou cenu 10 992 496 Kč bez DPH.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content