Začaly opravy střechy Domova pro seniory Pod Skalkou

Začátkem června 2023 začala oprava střechy objektu 1a Domova pro seniory Pod Skalkou. Důvodem oprav je její špatný stav.

V rámci stavebních prací dojde k odstranění nevyhovující tepelné izolace v podlaze půdního prostoru. Po ošetření konstrukce bude položena parotěsná folie, nová tepelná izolace a finální ochranná folie a dřevěný manipulační chodník. Po demontáži stávající střešní krytiny a odstranění střešních latí bude stávající krov ošetřen odborným přípravkem a provedeno nové laťování a prkenné podbití. Nová střešní krytina bude plechová velkoformátová (lakovaný pozinkovaný plech) s větraným hřebenem. Ve stejných pozicích, jako jsou stávající, budou osazena nová střešní větrací okna. Bude provedena výměna okapů a svodů. Dále dojde k realizaci nového osvětlení půdního prostoru a bude osazen nový hromosvod.

Zhotovitelem je společnost GamaServis s.r.o. Práce by měly být dokončeny do konce srpna 2023.

V letošním roce bude také započato s výměnou vnitřních vodovodních a kanalizačních stoupaček a výměnou oken. Tyto práce budou rozděleny do několika etap a postupně realizovány i v následujících letech. Ještě letos bude taktéž zahájena příprava pro opravu střechy a zateplení podkrovních pokojů objektu 1b.

 

 

 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content