Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

Projekt vodovou a odkanalizování Stříbrné Lhoty - srpen 2016

Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace se pokládá i nový vodovodní řad. Termín zahájení projektu byl září 2010. Ukončení se předpokládá v roce 2017. Do ledna 2014 bylo realizováno 80 procent spádových stok. V roce 2015 byly realizovány tlakové stoky. V roce 2016 se dokončí stavba předposlední stoky u lesa a na rok 2017 je plánována výstavba poslední stoky "Od Křížku"

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu - stavba vodovod 5,5 mil. korun
  2. Náklad projektu - stavba kanalizace 10,5 mil. korun
  3. Technické řešení - kombinace gravitačních a tlakových stok
  4. Financování z prostředků Města
 
Záměr projektu:
 
Projekt předpokládá odkanalizování cca 90 procent území území Stříbrné Lhoty. 
Dotovaný projekt bude realizovat výstavbu hlavního kanalizačního řadu. Přípojky k jednotlivým nemovitostem neobsahuje. V průběhu projektu je třeba, aby jednotlivý zájemci o připojení projednali na stavebním úřadu svoji vlastní kanalizační přípojku. Podrobnější informace k potřebným podkladům najdete v Radničním listu ke Zpravodaji č. 195 (v el. podobě v sekci Zpravodaj). 
 
Vlastní realizace přípojek:
Přípojky povedou z části po veřejných částech (v silnici, v cestě) a ve zbytku na pozemku zájemce o připojení. Výstavbu přípojky ve veřejných částech bude koordinovat město společně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu a to po dohodě s jednotlivými zájemci o připojení. 
 
Cena za napojení se skládá z:
  • Ceny za možnost napojení - zhodnocovací poplatek dle vyhlášky města
  • Nákladů na vybudování přípojky od domu až po kanalizační řad

Náklady na vybudování přípojky jsou velmi individuální, záleží na její délce, způsobu připojení (tlakové, gravitační), způsobu provedení (dodavatelsky, svépomocí).

 

V přiložených souborech ve formátu PDF lze nalézt část projektové dokumentace
 
 

 


25. 12. 2013 Zobrazit méně

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1