Řešení dopravní situace na st. sídlišti

Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI

Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v letošním roce (2009) komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Do této studie jsme se pokusili zapracovat připomínky a řešení, které zazněly v internetové diskusi nebo i přímo od občanů, kteří  kontaktovali nás, nebo mi je.

Dle tohoto návrhu se začínají zpracovávat jednotlivé projekty pro vlastní stavbu a rekonstrukci jednotlivých částí sídliště. Rozsah a návrh je možné si prohlédnout v přiložené grafické podobě (formát acrobat reader).

Hlavní řešení je navrženo tak, aby co nejvíce splňovalo tyto podmínky:

  • Došlo k plynulému zprůjezdnění ulice Lhotecká, 5. května, Skalecká a 9. května
  • Komunikace Lhotecká, 5. května, Skalecká a 9. května bude mít minimální průjezdní šíři 5,5m ve dvou pruzích
  • Vytvořilo se dostatek parkovacích míst, které by byly součástí ulic (podélná stání pro auta při chodnících)
  • Při každé ulici bude minimálně jeden pochozí chodních (vlevo nebo vpravo)
  • Pokud nebudou místa při komunikacích dostačovat, bude realizováno parkování na samostatných parkovištích v blízkosti bytových domů
  • Jednosměrné ulice se budou využívat v minimální míře
  • Dojde k redukci dopravního značení a bude využíváno pravidlo přednosti zprava
  • Dojde k zamezení parkování nákladních automobilů uvnitř starého sídliště

GRAFICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ (ke stažení ve formátu pdf)

Navržené řešení by mělo vyhovět všem doposud známým požadavkům. Hlavní ulice by zůstaly průjezdné, celkový počet parkovacích míst by se po rekonstrukci pohyboval přes 400. Ubylo by dopravního značení. Úsek kolem mateřské školky by byl jednosměrný a jednosměrý by byl i objez kolem Skaleckého náměstí.

Realizace tohoto záměru by měla započít v roce 2010 a to ulicí 9. května (je nejhorší). Celá rekonstrukce by měla probíhat průběžně, cca 5 – 7 let.

Pro jednotlivé části sídliště budou postupně zpracovány dílčí prováděcí projekty, které se mohou od studie dílčím způsobem lišit a to z důvodů dalších připomínek občanů nebo vhodnějších technických řešení. Vždy však budou respektovat úvodní zadání.

S pozdravem P. Digrin, starosta

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content