Odkanalizování Rymaně II. (Kamenné)

Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem “U Kožíšků”). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné)

Hlavní etapa obsahovala odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem “U Kožíšků”). Projekt byl ukončen vybudováním všech plánovaných stok v srpnu 2013.

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu 5 mil. korun
  2. Technické řešení – tlakové stoky
  3. Financování z prostředků Města a Středočeského kraje
 
Záměr projektu:
 
Projekt předpokládal v první fázi odkanalizování oblati kolem penzionu (stoky s číslem 8). V dalším roce pak pak zbývající část území (stoky s číslem 7). Veškeré stoky byly v závěrečné fázy budovány jako tlakové.
 
Dotovaný projekt realizuje a financuje výstavbu hlavního kanalizačního řadu. Přípojky k jednotlivým nemovitostem neobsahuje. V průběhu projektu je třeba, aby jednotlivý zájemci o připojení projednali na stavebním úřadu svoji vlastní kanalizační přípojku. Podrobnější informace k potřebným podkladům najdete v Radničním listu ke Zpravodaji č. 195 (v el. podobě v sekci Zpravodaj). 
 
Vlastní realizace přípojek:
Přípojky povedou z části po veřejných částech (v silnici, v cestě) a ve zbytku na pozemku zájemce o připojení. Výstavbu přípojky ve veřejných částech bude koordinovat město společně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu a to po dohodě s jednotlivými zájemci o připojení.
 
Cena za napojení se skládá z:
  • Ceny za možnost napojení – zhodnocovací poplatek dle vyhlášky města
  • Nákladů na vybudování přípojky od domu až po kanalizační řad

Náklady na vybudování přípojky jsou velmi individuální, záleží na její délce, způsobu připojení (v tomto případě pouze tlakové), způsobu provedení (dodavatelsky, svépomocí).

Cena za zhodnocení pozemku se pohybuje mezi 5 až 25 tisíci
Cena za vybudování přípojky pak mezi 50 až 80 tisíci

V přiložených souborech ve formátu PDF lze nalézt část projektové dokumentace

Celková situaceVzorový řezPodélný profilTechnická zpráva

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content