Rozšíření rekonstrukce a intezifikace čistírny odpadních vod

Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

Projekt nové intenzifikace ČOV

Město Mníšek pod Brdy pokračuje v intenzifikaci ČOV. Od roku 2008 se každým rokem zvyšoval nátok na ČOV Mníšek pod Brdy tak, že její kapacita je v současné době vyčerpána a připojování dalších nemovitostí probíhá pouze v omezené míře. 

Bez této nové intenzifikace by město Mníšek nemohlo budovat další kanalizační stoky a připojovat stávající i nové obyvatele.

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu 60 mil. korun
  2. Technické řešení – dvoulinka pro cca 9.500 E.O obyvatel
  3. Financování z prostředků Města a SFŽP (město získalo v roce 2013 dotaci)
 
Harmonogram projektu:
červen 2014 – Výběr dodavatele stavby
září 2014 – Zahájení výstavby
září 2015 – Ukončení výstavby, kolaudace
srpen 2016 – Uvedení do trvalého provozu
 
 
Informace k realizaci akce “Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod”
 

Čistírna odpadních vod

V září 2015 byla zahájena velká akce na rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod města Mníšek pod Brdy. Akce bubyla realizována v roce 2015 s termínem dokončení prací do 31.3.2016. Od března 2016 se zahájil zkušební provoz, který byl ukončen v srpnu 2016 uvedením ČOV Mníšek pod Brdy do trvalého provozu.

Rekonstrukce čistírny umožnila navýšit celkovou kapacitu ze stávajících 6300 ekvivalentních obyvatel na 9750 ekvivalentních obyvatel. Tento počet je naddimenzovaný a představuje pro naše město i značnou rezervu v kapacitě čistírny odpadních vod. 

Níže uvádíme základní údaje o realizaci projektu.

Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace

čistírny odpadních vod

Realizací projektu dojde k rozšíření, rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Mníšek pod Brdy. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 35,71 t/rok CHSKCr, 17,39 t/rok NL, 0,70 t/rok Pcelk. Přínosem projektu je zlepšení kvality podzemních a povrchových vod v povodí Bojovského potoka.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudružnosti a státním fondem životního prosstředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Datum zahájení realizace projektu: 26.9.2014
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2016
Celkové uznatelné náklady: 57 497 606 Kč
Dotace EU z OPŽP:   41 463 824 Kč
Dotace SFŽP ČR: 2 439 048 Kč
Příspěvek příjemce dotace:  4 878 097 Kč
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: město Mníšek pod Brdy
Zpracovatel projektu: AQUAPROCON s r.o.
Realizační firmy: Energie – stavební a báňská a.s.
Technický dozor:  REALSTAV MB Spol. s r.o.
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content