Vodovod a odkanalizování Stříbrné Lhoty

Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010

Projekt vodovou a odkanalizování Stříbrné Lhoty – srpen 2016

Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace se pokládá i nový vodovodní řad. Termín zahájení projektu byl září 2010. Ukončení se předpokládá v roce 2017. Do ledna 2014 bylo realizováno 80 procent spádových stok. V roce 2015 byly realizovány tlakové stoky. V roce 2016 se dokončí stavba předposlední stoky u lesa a na rok 2017 je plánována výstavba poslední stoky “Od Křížku”

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu – stavba vodovod 5,5 mil. korun
  2. Náklad projektu – stavba kanalizace 10,5 mil. korun
  3. Technické řešení – kombinace gravitačních a tlakových stok
  4. Financování z prostředků Města
 
Záměr projektu:
 
Projekt předpokládá odkanalizování cca 90 procent území území Stříbrné Lhoty. 
Dotovaný projekt bude realizovat výstavbu hlavního kanalizačního řadu. Přípojky k jednotlivým nemovitostem neobsahuje. V průběhu projektu je třeba, aby jednotlivý zájemci o připojení projednali na stavebním úřadu svoji vlastní kanalizační přípojku. Podrobnější informace k potřebným podkladům najdete v Radničním listu ke Zpravodaji č. 195 (v el. podobě v sekci Zpravodaj). 
 
Vlastní realizace přípojek:
Přípojky povedou z části po veřejných částech (v silnici, v cestě) a ve zbytku na pozemku zájemce o připojení. Výstavbu přípojky ve veřejných částech bude koordinovat město společně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu a to po dohodě s jednotlivými zájemci o připojení. 
 
Cena za napojení se skládá z:
  • Ceny za možnost napojení – zhodnocovací poplatek dle vyhlášky města
  • Nákladů na vybudování přípojky od domu až po kanalizační řad

Náklady na vybudování přípojky jsou velmi individuální, záleží na její délce, způsobu připojení (tlakové, gravitační), způsobu provedení (dodavatelsky, svépomocí).

V přiložených souborech ve formátu PDF lze nalézt část projektové dokumentace

 
Share on facebook
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content