Vodovod a odkanalizování Stříbrné Lhoty

Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010

Projekt vodovou a odkanalizování Stříbrné Lhoty – srpen 2016

Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace se pokládá i nový vodovodní řad. Termín zahájení projektu byl září 2010. Ukončení se předpokládá v roce 2017. Do ledna 2014 bylo realizováno 80 procent spádových stok. V roce 2015 byly realizovány tlakové stoky. V roce 2016 se dokončí stavba předposlední stoky u lesa a na rok 2017 je plánována výstavba poslední stoky “Od Křížku”

Parametry projektu:

  1. Náklad projektu – stavba vodovod 5,5 mil. korun
  2. Náklad projektu – stavba kanalizace 10,5 mil. korun
  3. Technické řešení – kombinace gravitačních a tlakových stok
  4. Financování z prostředků Města
 
Záměr projektu:
 
Projekt předpokládá odkanalizování cca 90 procent území území Stříbrné Lhoty. 
Dotovaný projekt bude realizovat výstavbu hlavního kanalizačního řadu. Přípojky k jednotlivým nemovitostem neobsahuje. V průběhu projektu je třeba, aby jednotlivý zájemci o připojení projednali na stavebním úřadu svoji vlastní kanalizační přípojku. Podrobnější informace k potřebným podkladům najdete v Radničním listu ke Zpravodaji č. 195 (v el. podobě v sekci Zpravodaj). 
 
Vlastní realizace přípojek:
Přípojky povedou z části po veřejných částech (v silnici, v cestě) a ve zbytku na pozemku zájemce o připojení. Výstavbu přípojky ve veřejných částech bude koordinovat město společně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu a to po dohodě s jednotlivými zájemci o připojení. 
 
Cena za napojení se skládá z:
  • Ceny za možnost napojení – zhodnocovací poplatek dle vyhlášky města
  • Nákladů na vybudování přípojky od domu až po kanalizační řad

Náklady na vybudování přípojky jsou velmi individuální, záleží na její délce, způsobu připojení (tlakové, gravitační), způsobu provedení (dodavatelsky, svépomocí).

V přiložených souborech ve formátu PDF lze nalézt část projektové dokumentace

 
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content