Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020-anonymizovaná