Výstavba chodníků na Lhotecké, Dobříšské a Čísovické

Popis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, byla dne 28.4.2016 podána žádost o dotaci na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníšku pod Brdy“. Předmětem projektu je modernizace stávajících a výstavba nových chodníků podél silnice II. a III. třídy – ulice Lhotecká, Dobříšská a část ulice Čísovická (za dálnicí). Řešený úsek má přibližnou celkovou délku 1,7 km. Předpokládané náklady na realizaci všech částí (chodníky Lhotecká, Dobříšská, přechody, osvětlení, Čísovická) jsou 5,4 mil. Kč.

Úsek ulice Dobříšská pro plánovaný chodník
Úsek ulice Lhotecká pro plánovaný chodník

Hlavním cílem je zajistit bezpečný pohyb pěších podél páteřních komunikací města (Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické), které spojují vnitřní část města s jeho okrajovými částmi. Projekt umožní pěším bezpečný a bezbariérový pohyb po rekonstruovaném a zcela novém chodníku do centra města na zastávky veřejné hromadné dopravy (bus, PID) a zlepší přístup do mateřských a základních škol.  Zásadní problém, který bude realizací projektu odstraněn, je nedostatečná kvalita komunikací pro pěší v těchto, pro město důležitých lokalitách (Kvíkalka, Lipka, Lhotecká, Na Vrškách a další). S tím bezprostředně souvisí nedostatečná bezpečnost účastníků dopravy, tj. v tomto případě především chodců, ale také řidičů motorových prostředků, kteří do styku s chodci při běžném provozu přicházejí.

Realizace projektu zajistí zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy. Pěší se budou moci bezpečně a bezbariérově pohybovat po zmodernizovaných a nových úsecích a budou se tak moci bezpečně přepravovat, tj. buď za vzděláním, prací, nebo službami. Všechny budované komunikace jsou přizpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace V případě přidělení dotačních prostředků je realizace akce plánována na konec roku 2016 a začátek roku 2017.

ROZSAH ŘEŠENÍ A JEDNOTLIVÉ ÚSEKY NAJDETE V NÍŽE VLOŽENÝCH SOUBORECH:

  • Součástí záměru je i prodloužení chodníku v ulici Čísovická a to identickým způsobem jako stávající úsek. Prodloužení je možné v současné době realizovat pouze k mostku, tj. v úseku, kde má město Mníšek pod Brdy zajištěn souhlas vlastníků.

Součástí projektu je i bezpečnostní audit, který podrobně popisuje rizika a řešení jednotlivých úseků komunikací.

Petr Digrin

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content