Oprava Skaleckých kapliček

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

Na sklonku 17. století vyrostl na skalnatém ostrohu Rochota nad Mníškem komplex budov, později nazývaný Skalka. Tento komplex obsahuje klášter, rekolekční dům, kapli, křížovou cestu, rybníček a hospodářské budovy. Kostel je zasvěcen sv. Maří Magdaleně a vzorem pro stavbu je kaple v jihofrancouzském Aix-en-Provence, kde Maří Magdalena podle legendy ze 6. století třicet let žila.

Areál postupně realizoval baron Engel, který pro svůj záměr získal slavného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera. Na výzdobě areálu pracovali například řezbář Jan Bendl nebo malíř Karel Škréta. Skalecké kapličky – křížová cesta, pochází z let 1755-1762, z období, kdy v klášteře na Skalce sídlila hraběnka Benedikta Čejková, tchyně hraběte z Unwertu. Ta dala kapličky křížové cesty, propojující rekolekční dům s kostelíkem, vybudovat. Díky tomu se Skalka záhy stala známým a vyhledávaným poutním místem.

Technický stav jednotlivý kaplí se za posledních deset let značně zhoršil a to především z hlediska konstrukčního a statického. Mnohé z kaplí, díky svému subtilnímu založení, jsou staticky ohrožené (dochází k zaklánění celé konstrukce). Dalším důvodem je značná degradace střešní konstrukce (použití ne příliš kvalitní prejzové krytiny), díky ní dochází k postupnému pronikání dešťové vody do konstrukce a narušování základů. Dnešní stav u některých kaplí již vyžaduje značný zásah do omítaného zdiva a u většiny z nich i statické zajištění základové spáry.

Díky sbírkové akci “Skalecké kapličky” a podpoře Středočeského kraje, město Mníšek pod Brdy v roce 2014 zahájilo celkovou rekonstrukci všech čtrnácti kapliček.  V roce 2014 došlo k opravě prvních pěti a v roce letošním opravíme dalších pět.

Celkový náklad letošního roku 2016 na opravu dalších pěti křížových zastavení bude představovat přibližně částku 300 tis. Kč,-. Z toho částkou 215 tis. Kč,- přispěl Středočeský kraj.

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content