Skupinový vodovod Baně II

Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

Současné vodní zdroje města jsou dlouhodobě neperspektivní a výhledově nemohou zajistit potřebu vody pro současné a budoucí obyvatele města. Důvodem je snížení hladiny spodních vod u městských studní (vrty MN3-4-5 a budoucí MN2) a také nemožnost dalšího navyšování odběru ze zdroje HRAŠTICE (se vzrůstajícím odebíraným množstvím vody z tohoto zdroje dochází k zvyšování nákladů na likvidaci Mg)

Projekt je nyní zpracován v pěti hlavních stupních dokumentace a to v:

  1. Přípravné variantní studii řešení návrhů možných zásobovacích zdrojů
  2. Podrobné studii jedné z variant zásobování, včetně právního, investičního a provozního posouzení
  3. Dokumentaci pro územní rozhodnutí
  4. Dokumentaci pro stavební povolení
  5. Realizační a tendrové dokumentaci

 

K 31.10.2008 byl zpracován a zastupitelstvem města schválen první stupeň dokumetace dle bodu 1. Dokumentace je ke stažení ve formátu PDF.

 

Začátkem února byla dopracována studijní část projektu přivaděče vody BANĚ II – konkrétně ekonomická a finanční koncepce celého úvahového projektu a to ve variantě schválené zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy – varinta trasy z Baní přes Jíloviště, Všenory, Černolice, Řitku až do Mníšku pod Brdy.

Tímto byl dokončen stupeň číslo 2

Dokumentace je ke stažení ve formátu PDF

K srpnu 2010 byla zpracována úplná dokumentace k územnímu řízení pro schválenou variantu trasy BANĚ II (Jílové-Všenory-Černolice-Řitka-Líšnice-Mníšek-Včelník) a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

V letech 2011 až 2013 se zpracovávala stavební dokumentace a realizační dokumentace. Na projekt bylo požádáno o podporu ze strany Státního fondu životního prostředí.

V roce 2013 svazek obcí VOK  (9 obcí regionu) získal finanční podporu projektu z fondů SFŽP a bylo vydáno stavební povolení na stavbu celého přivaděče. Začátkem ledna 2014 byla zahájena soutěž na dodavatele stavebních prací.

Předpokládaný harmonogram výstavby:

  • červenec 2014: zahájení stavby
  • září 2015: ukončení výstavby
  • říjen až listopad 2015: zahajovací provoz
  • rok 2016: připojování jednotlivých obcí

Celkové náklady na výstavbu přivaděče se budou pohybovat do 200 mil. Kč,- bez DPH

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content