Vláda zrychluje uvolňování mimořádných omezení školních aktivit

Vláda proměnila (na svém zasedání dne 23.4. 2020) kompletně pravidla v boji proti nákaze koronavirem v České republice. Opřela se přitom o zlepšující se epidemiologickou situaci.

Od 20.4. byly povoleny individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do maximálně počtu pěti osob.*
Od 27.4. se výše uvedené týká i studentů ostatních ročníků vysokých škol. Opět však platí, že jde o přítomnost nejvýše 5 osob za účelem konzultací či zkoušení nebo klinické a praktické výuky a praxe.

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení:

pondělí 11. května:

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria.
  Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.
  Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.

 

pondělí 25. května:

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
  (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.
  Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června:

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
  Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

červen:

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

 

 

Informace týkající se uvolňování podnikatelských a dalších činností od 24.4. najdete ZDE

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

* Preventivní požadavky k vysokým školám dle Ministerstva zdravotnictví ČR:

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření:
Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.

Organizační opatření:

 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
  počet členů zkušební komise bude
 • zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content