Proč se obnovuje chodník kolem Pasáže Pražská

V křižovatce ulic Pražská a Čisovická se v těchto dnech dokončuje obnova původního chodníku kolem budovy Pasáž Pražská. Pro čtenáře, kteří neznají tuto téměř dvouletou kauzu v historii města či na ni již dávno zapomněli, uvádím chronologicky její vývoj i hlavní důvody, které vedly současné vedení města k obnově chodníku:

1. V roce 2009 schválilo Zastupitelstvo města záměr o prodeji budovy bývalého kina včetně řešení křižovatky ulic Pražská a Čisovická a přilehlých chodníků. Až do roku 2017 byly chodníky včetně chodníku kolem budovy Pasáž Pražská součástí všech vizualizací budoucí rekonstrukce (viz Zprávy z Mníšku z roku 2016 a Zpravodaj č. 260 z roku 2017, s. 14).

Návrh budoucí podoby zatáčky (2016). Zdroj: http://www.zpravyzmnisku.cz/2016/12/09/bezpecnejsi-zatacka-trochu-ji-narovname/

2. V roce 2017 schválila tehdejší Rada města změnu podoby křižovatky Usnesením č. 12-87/2017, konkrétně změnou tvaru schodiště a zrušením chodníku. Tímto rozhodnutím však Rada města překročila své pravomoci, neboť změnu původního záměru mohlo schválit pouze Zastupitelstvo města (dle stanovisko Ministerstva vnitra k tomuto případu: „…pokud zastupitelstvo schválilo text kupní smlouvy a její uzavření, které podmínilo doplněním o specifikované přílohy, pak si s ohledem na již citovaný nález Ústavního soudu sp. Zn. II ÚS 87/04 ze dne 6. dubna 2005 vyhradilo rozhodování i o změnách (dodatcích) této smlouvy.“).

3. Jak se později ukázalo při výměře geometrického plánu, obrubník vozovky byl během rekonstrukce umístěn v rozporu s projektem (došlo k chybě o cca jeden metr blíže směrem k budově Pasáž Pražská), schodiště budovy bylo umístěno na městský pozemek, aniž by předem došlo k majetkoprávnímu vypořádání, a na pozemek Správy kin (dnes ve správě ÚZSVM) byla navíc bez souhlasu vlastníka umístěna kolmá parkovací stání, která byla v rozporu nejen s projektem, ale i s normou ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“.

Současná obnova chodníku tedy napravuje výše zmíněná pochybení v rámci Smlouvy o narovnání s investorem Pasáže Pražská, ve které je zároveň zakotven i finanční příspěvek tohoto investora na obnovu povrchu chodníku. Obrubník chodníku byl navrácen do správné polohy zakreslené v projektu, parkovací stání byla umístěna podélně v souladu s projektem i státní normou a na schodiště i sousední chodníky byla zřízena věcná břemena, která umožňují jejich řádné užívání. Objekt Pasáže Pražská je tak pro pěší obyvatele Mníšku a jeho návštěvníky přístupný ze všech stran, což považuji za nejlepší možné řešení.

                                                                                         Mgr. Magdalena Davis Ph.D., starostka


Článek, který vyšel ve Zpravodaji městečka pod Skalkou před třemi lety (č. 260, 2017):

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content