Informace o očkování proti Covid-19 ve Středočeském kraji

Jsou naplánovány tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva:

1. fáze (leden až únor 2021)

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:
Zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb apersonál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchtoskupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS).

Lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS.

Očkování probíhá v Očkovacích místech.

2. fáze (únor až červen 2021)

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:
Osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali dopředchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst).
Nutná registrace v Centrálním rezervačním systému.

Očkování probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v Očkovacích místech, dále ve velkokapacitních očkovacíchmístech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů.

3. fáze (červenec 2021 – 2022)

OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST

Očkování probíhá v Očkovacích místech, ve Velkokapacitních očkovacích místech a u praktických lékařů.

Aktuality týkající se očkování najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content