Spolky

Brdský zálesák

Naše organizace je otevřena všem, kteří mají chuť věnovat se nejen tábornické činnosti a podílet se na akcích pořádaných v Mníšku a okolí. Neboj se přijít mezi nás!

Cvičení bez chyby

Sportovní vyžití v Mníšku pod Brdy pro děti i dospělé.
Čejka logo

Čejka

ČEJKA je přírodovědný klub pro děti i dospělé. Organizuje páteční setkání v klubovně, a přírodovědné výpravy do přírody a přírodovědné tábory pro děti i dospělé.

Český svaz chovatelů (ČSCH), základní organizace Mníšek pod Brdy

Hlavním posláním ČSCH je udržení, ochrana a rozvoj chovů čistokrevných drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a zachování biologické různorodosti nutné trvale udržovat.

Divadelní společnost KŘOVÍ

Divadelní společenství působící v Mníšku pod Brdy a v Líšnici. Vznikla na jaře 1999 ve výtvarně artefiletických kursech pro dospělé v Bohnicích. Východiskem pro tento způsob výuky je výtvarný, hudební, divadelní nebo jiný umělecká zážitek.

Dobrovolní kynologové Mníšek pod Brdy

Kynologické cvičiště je otevřeno od 1.5.2010 a slouží pro všechny zájemce o výcvik psů. Pravidelný výcvik agility se koná každou sobotu od 17 hod. Cvičiště najdete vedle sběrného dvora a autobusového depa firmy Uher.

DUHA - Dětský Učebně Herní Ateliér pro děti

DUHA - Dětský Učebně Herní Ateliér pro děti se zaměřením na výuku anglického jazyka, sportovní aktivity a tvůrčí dílnu.

Hýbejte se!

Nová internetová prezentace sdružení Hýbejte se!, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit a informací o probíhajících akcích nebo nových službách, které pro vás připravují.

Keramická dílna SLUNÍČKO

KERAMICKÁ DÍLNA SLUNÍČKO vznikla v roce 2003 pod vedením Ing. Zuzany Zápalové. Dílna je určena především pro děti od 5 let. Dnes ji navštěvuje více než sto dětí z Mníšku a okolí. Sídlí ve školní družině na Malém Náměstí v Mníšku.

Kroužky pro děti v centru Esmarin

Sportovně relaxační centrum Esmarin, Mníšek pod Brdy, pořádá pro děti řadu kroužků, cvičení a sportovních tréninků.

Lesní mateřská školka Sedmikvítek

Sdružení Essentia založilo v Mníšku Lesní mateřskou školku Sedmikvítek.

MEZI LIDMI z.s.

Našimi hlavními cíli jsou oživení veřejného prostoru, rozvoj kultury a komunitního života, rozvoj volnočasových a dalších aktivit.

MLADÍ HASIČI

Mladí Hasiči z Mníšku se scházejí každou středu od 16 hodin v místní hasičské zbrojnici, která se nachází naproti Kinu na ulici Pražská.

NAJÍME SE

V roce 2019 pořádá mníšecké trhy s názvem NAJÍME SE. Sousedské akce spojené s nabídkou výrobků od farmářů a gastronomických specialit.

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Spolek OÁZA vznikl na jaře roku 2004. Naším cílem je podpora a rozvoj činností dětí a mládeže, podpora vzdělávání, mezigenerační spolupráce.

Oddíl všestrannosti, Sokol Mníšek pod Brdy

Informace Oddílu všestrannosti vedeného při TJ Sokol Mníšek pod Brdy.

Okrášlovací spolek v Mníšku pod Brdy

Náš zapsaný spolek navazuje volně na tradici a činnost Okrašlovacího spolku založeného v Mníšku pod Brdy roku 1928.

Rybářský kroužek Mníšek pod Brdy

Rybářský kroužek MO ČRS Mníšek pod Brdy.
Skautské středisko logo

Skautské středisko

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě.

Spolek Brdský šikula

Spolek Brdský šikula je dobrovolným a neziskovým svazkem dětí, mládeže a dospělých.

Spolek ROREJS

Spolek mladých lidí z Mníšku pod Brdy, který se dal dohromady 1. května 1999 při přípravě akce nazvané Lážov sobě.

Taneční klub Mníšek pod Brdy

Taneční klub společenského tance v Mníšku pod Brdy působí v Městském kulturním středisku.

Tenisový klub Mníšek, o.s.

Tenisový oddíl v rámci TJ Mníšek pod Brdy vznikl v roce 1962. Od roku 1967 se zapojil do soutěží družstev pořádaných ČTS v kategorii žáků a dospělých.

Základní úmělecká škola Mníšek pod BRdy

K řevnické ZUŠ patří i pobočka v Mníšku pod Brdy. Sídlí v nově rekonstruovaných prostorách budovy MŠ Nová. Vyučují se zde hudební i taneční obory.

Pomozte zachránit mláďata při senosečích

Čas jarních senosečí bývá osudný pro tisíce mláďat divokých zvířat, která tu žijí. Před žacími lištami zemědělců totiž často neutečou. Proto je třeba každé pomocné ruky, která se zapojí do jejího takzvaného vyhánění, než do luk vjede technika. Ačkoli má každý majitel louky povinnost s předstihem hlásit její kosení myslivcům, řada z nich tak ani […]

V létě pořádají badmintonisté dva příměstské tábory

Nevíte co s dětmi v létě? Chtěli byste, aby se věnovali aktivně sportu? Přihlaste je na příměstský badmintonový kemp pod vedením Terezy Kudrnové. Konají se již třetím rokem v mníšeckém Esmarinu, o letošních prázdninách proběhnou ve dvou turnusech: 20. – 24. července 17. – 21. srpna Cena jednoho prázdninového kempu je 3 600 Kč. Přihláška […]

Léto nabídne outdoorové tábory pro děti a dospívající. S angličtinou.

V Mníšku vzniká nový zájmový spolek HERAW, který se chce zaměřit na zážitkové vzdělávání dětí i dospělých, pobyt venku, osobní rozvoj a posílení měkkých dovedností. Jedním z důležitých cílů je obnovení vztahu dětí ke vzdělávání. Tento rok zahájí letními tábory pro děti, dospívající, ale i rodiče s dětmi a postupně rozšíří svou činnost o další […]

Dobrovolníci Amelie pomáhali i v době koronaviru

Nezisková organizace Amelie, z.s., která poskytuje bezplatnou pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým a realizuje dobrovolnický program v Nemocnici Na Pleši, nepřerušila svou činnost ani během současné epidemie. Do pomáhání se aktivně zapojili dobrovolníci i veřejnost. Přestože dobrovolníci nemohli osobně docházet za pacienty na uzavřená onkologická oddělení nemocnic, tak se podařilo vymyslet náhradní program na […]

Snažíme se pomáhat a držet při sobě

Pravidelně informujeme o aktivitách oddílů, výpravách, občas se chlubíme úspěchy oddílu v účasti na závodech, sdílíme fotografie ze zajímavých akcí. Letošní jaro nám zdánlivě vzalo vítr z plachet. V reakci na omezení byla i činnost skautských oddílů oficiálně pozastavena. Respektovali jsme plně nařízení a místo běžných schůzek se snažili najít nové aktivity. Dospělí členové nabídli […]

Mníšecká knihovna pořádá v srpnu příměstský tábor

Vážení čtenáři a příznivci naší knihovny, víme, že je příliš brzy, ale dobrá zpráva snad potěší. Na léto plánujeme již 5. ročník příměstského tábora pod názvem CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ. Tábor bude probíhat od 17.8. do 21. 8. 2020. Kapacita je 20 účastníků. Pokud byste měli o tábor zájem napište na email: knihovna@mnisek.cz a my […]

Stalo se v květnu 1945

Zalistovali jsme v mníšecké kronice*, která podává svědectví o tom, jak v našem městě probíhaly první květnové dny roku 1945. Zápisy v kronice dokumentují tehdejší události a vystihují atmosféru i náladu českého obyvatelstva, jehož strach z ustupujícího německého vojska vystřídalo nadšení nad příjezdem Rudé armády. 5. května „5. května u nás voláno, že jsme osvobozeni, […]

První máj je Svátkem práce i dnem zamilovaných

Datum 1. května je oficiálně označeno jako SVÁTEK PRÁCE. V českých zemích se poprvé slavil roku 1890 (na Střeleckém ostrově v Praze) jako vzpomínka na krvavě potlačenou stávku chicagských dělníků. Ve 2. polovině 20. století si u nás tento svátek přivlastnil bývalý komunistický režim a provázely ho povinné hromadné oslavy, které skončily s rokem 1989. Posledních 30 let se […]

Pozdrav od srdíčka se srdíčkem

Každý z nás v tyto dny zažívá více či méně omezení. Je však mezi námi skupina lidí, kteří jsou izolováni o mnoho více, než si dovedeme představit. Je to ta nejzranitelnější skupina, kterou koronavirus ohrožuje nejvíce – senioři v domovech. Senioři jsou uzavřeni v domovech, izolováni, pro lepší bezpečí před nákazou. Nemohou k nim chodit […]

Skauti pomáhají, i když jejich klubovna zatím zůstává zamčená

Ještě pár dní před zpřísněním opatření vůči koronavirovému onemocnění rozhodlo vedení Junáka – českého skauta o pozastavení veškeré běžné skautské činnosti. Oddíly v Mníšku nařízení plně respektují. Nicméně ani v době, která nedovoluje volně řídit schůzky dětí a společné výpravy do přírody, nepřestáváme hledat nové cesty, jak zůstat se svými členy v kontaktu, pokračovat v […]

Plánovaný projekt pokračuje i v náročných podmínkách

Na konci uplynulého roku jsme se chlubili hotovou základovou deskou. I když realizaci nové klubovny předcházely hodiny práce na projektu, jednání s úřady, teprve betonové základy byly viditelnou změnou a signálem, že se na oploceném pozemku opravdu bude stavět. Další etapa měla posunout projekt k hrubé stavbě. Do starostí s naplněním dostatečné finanční rezervy se […]

K Velikonočnímu pondělí patří koledování, pomlázka a malovaná vejce

Velikonoční pondělí letos připadá na 13. dubna. Velikonoční pondělí nebo také Červené pondělí následuje po Božím hodu velikonočním, kdy křesťané oslavují Zmrtvýchvstání Páně. Pondělí už pak patří hlavně světským oslavám a částečně navazuje i na předkřesťanskou dobu a její zvyky a tradice spojené s příchodem a oslavou jara. Tradice a zvyky Velikonoční pondělí je plné […]

Na Boží hod velikonoční barvily dívky vajíčka

Velikonoční neděle letos připadá na 12. dubna. Velikonoční neděle nebo také Boží hod velikonoční je prvním dnem následujícím po konci Svatého týdne a posledním dnem velikonočního tridua. Nese se v duchu velkých oslav. V tento den se slaví Vzkříšení (Zmrtvýchvstání) Ježíše Krista. Velikonoční neděle je dnem radosti a také hodování po 40 dní trvajícím půstu. Historie […]

Na Bílou sobotu pletli chlapci pomlázky

Bílá sobota letos připadá na 11. dubna. Bílá sobota, které se rovněž přezdívá Svatá nebo Světelná, je druhým dnem velikonočního tridua. Den ticha a rozjímání je tichým předznamenáním nejdůležitější části Velikonoc – Zmrtvýchvstání Páně. Už večer se opět rozeznívají v kostelích zvony a přicházejí oslavy Velikonoční vigilie, což je noc ze soboty na neděli, kdy […]

Na Velký pátek se otevírají skryté poklady ve skalách

Velký pátek letos připadá na 10. dubna. Velký pátek je dnem, který připomíná ukřižování Ježíše Krista. Jedná se o šestý a tím pádem předposlední den Svatého týdne, zároveň je to součást velikonočního tridua. V České republice se jedná o relativně nový státní svátek, poprvé byl uznán svátkem v roce 2016. Historie Velký pátek připomíná utrpení […]

Na Zelený čtvrtek se peče velikonoční nádivka

Zelený čtvrtek letos připadá na 9. dubna. Den připomínající Ježíšovu poslední večeři je plný křesťanských i světských tradic. Proč se říká Zelený čtvrtek? Podle všeho nemá zelená barva nic připomínat, jedná se spíše o zkomolení původního německého názvu “Greindonnerstag”, což znamenalo “lkavý, plačtivý čtvrtek”. Ze slova Greindonnerstag se stal Gründonnerstag (grün znamená německy zelený) a […]

Mateřské centrum OÁZA pořádá soutěž o nejhezčí výzdobu do oken

Mateřské centrum Oáza pořádá výtvarnou soutěž na téma „Svět kolem nás“. Vytvořte se svými dětmi výzdobu do oken na téma „Svět kolem nás“, pořiďte její fotku a vložte ji do alba „Jarní soutěž 2020“ ve facebookové skupině Mateřské centrum Oáza. Fotku výzdoby můžete také poslat na emailovou adresu: mcoaza.mnisek@seznam.cz a do předmětu napište „Jarní soutěž […]

Na Škaredou středu vymeťte saze z komína a upečte jidáše

Škaredá středa letos připadá na 8. dubna. Je čtvrtým dnem Svatého týdne. Říká se jí taky někdy středa Sazometná. Co znamená Škaredá středa? Svůj přívlastek získala díky tomu, co se událo v souvislosti s Ježíšem Kristem po jeho příjezdu do Jeruzaléma. Historie Podle historického výkladu je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Jidáš Iškariotský […]

Na Šedivé úterý se mají vymetat pavučiny

Šedivé úterý letos připadá na 7. dubna. Šedivé úterý velikonoční je třetím dnem Svatého týdne. Podobně, jako o Modrém pondělí, se ve spojitosti s Ježíšem Kristem nic významného nestalo, a tak je tento den v kostelích klid. Co byste však podle zvyků a tradic měli udělat vy doma? V tento den by hospodyňky měly vzít […]

Na Modré pondělí by se nemělo pracovat, kromě hospodyní

Modré pondělí připadá letos na 6. dubna. Modrému pondělí se někdy říká také Velké pondělí. Je posledním masopustním pondělím. Kde se v křesťanské tradici vzala zrovna modrá barva a proč je tomuto dni takto přezdíváno? V tento den se podle Bible nic zajímavého nestalo. Je však něco, co křesťané o Modrém pondělí dodržují? Křesťanské zvyky […]

Připomeňme si tradice a zvyky vážící se ke Květné neděli

Květná neděle připadá letos na 5. dubna. Květná neděle, latinsky Palmare či Dominica in Palmis, je poslední neděle v rámci čtyřicetidenního půstu. Tento den zahajuje nejdůležitější období Velikonoc – Svatý týden. Květná neděle je dnem, kdy si křesťané připomínají příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma a počátek jeho utrpení. Podle lidových názvů se Květné neděli říká […]

Oáza Mníšek pod Brdy zve na Jarní úklid farní zahrady – ZRUŠENO

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s., zve všechny své příznivce na „JARNÍ ÚKLID“, který proběhne na farní zahradě aneb Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři…brigádníci však vylézají dřív! Těšíme se na Vás v sobotu 28. března od 14. hodin. Pracovní rukavice s sebou!

Poděkování za vánoční krabice od bot

Milí každoroční baliči neuvěřitelného množství dárků pro sociálně znevýhodněné děti v rámci akce Diakonie Krabice od bot. Ráda bych Vám ze srdce poděkovala jménem těchto dětí, které toho většinou pod stromečkem moc nenajdou a díky Vám mohou věřit, že Ježíšek skutečně existuje. Vyřizuji velké díky také od jejich rodičů a terénních pracovnic, které mohly díky […]

Blíží se beseda o proměnách Mníšku a okolní krajiny – ZRUŠENO

Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík a Přírodovědný klub Čejka zvou na besedu pod názvem PROMĚNY KRAJINY A MĚSTA KÁJI MAŘÍKA. Beseda se koná v pátek 20. března 2020 od 17:00 v sále MKS V Lipkách 610. Proměnami nás provede Ing. Jiří Rom, specialista ochrany přírody a krajiny Magistrátu hl. města Prahy. Na základě dostupných materiálů si připomeneme, jak se […]

Vyrobte si velikonoční kraslice drátováním – ZRUŠENO

V neděli 22. března 2020 se od 14 hodin koná v městském kulturním středisku V Lipkách 610 (horní patro) tvořivá dílna na téma DRÁTOVÁNÍ VAJÍČEK. Na další společné vícegenerační setkání zve ženy a dívky Spolek Brdský šikula. Tentokrát se budeme věnovat zdobení velikonočních kraslic. Přijďte si společně popovídat v kruhu žen a dívek a naučit […]

Mníškem prošly masopustní maškary

Medvěda hrajícího na basu, slamáka, masopusta s ukulele, bábu s nůší, Žida s pejzy v kaftanu tlačícího vozík, smrtku hrající na flétnu a spoustu dalších roztodivných masek jste mohli potkat v sobotu 15. února v ulicích Mníšku. Spolky Rorejs a Oáza se svými přáteli už popáté pořádali masopustní průvod, který dříve nechyběl na žádné české […]

Rymaňskou kapli zdobí nová soška

V sobotní podvečer 15. února 2020 se u rymaňské kapličky setkalo několik místních lidí i zájemců ze sousedních obcí, aby společně přivítali novou sošku Panny Marie Svatohorské, která se na zdejší oltář vrací po třech měsících. Nejedná se ovšem o sošku původní věnovanou manželi Hrubými, a která byla na podzim minulého roku odcizena a zřejmě […]

V Pavilonu se chystá maškarní bál

V sobotu 22. února 2020 se ve velkém sálu mníšeckého Pavilonu bude od 14:30 konat MAŠKARNÍ BÁL, který pořádá MC Oáza. Můžete se těšit na: moderátorku Danny Havlíkovou Haukovou hudební doprovod od Zálesáků tancování, hry, soutěže bohatou TOMBOLU divadelní představení od Magdaléna o. p. s. Chcete nám letos pomoci s přípravou? Hlaste se na: mcoaza.mnisek@seznam.cz […]

Do rymaňské kaple se vrátí soška

Vážení farníci a obyvatelé Rymaně, Mníšku pod Brdy a okolních obcí, rádi bychom Vás tímto pozvali na slavnostní vysvěcení nové sošky Panny Marie Svatohorské, která bude do rymaňské kaple, jež jí je zasvěcena, instalována v sobotu 15.2. 2020 v 18 hodin. Slavnostní vysvěcení provede pan farář Jan Dlouhý. Soška se tak do kaple vrátí po […]

V mníšecké knihovně si vyrobíte plstěné víly

Městská knihovna v Mníšku pod Brdy Vás zve na VÝTVARNOU DÍLNU S GITOU- VÝROBA PLSTĚNÝCH VÍL. Kdy? 20.2. 2020 od 15 do 17 hodin Kde? V dětském oddělení městské knihovny Co? Budeme vyrábět z ovčího rouna, pomocí metody plstění, víly. Vhodné pro děti od 6 let, ale i dospělé. Kapacita je omezena. Zájemci nahlaste se […]

Na úpatí Brd koně pomohou s výukou angličtiny

V obci Černolice proběhnou na jaře tři sobotní workshopy pro děti s intenzivní anglickou konverzací s rodilým mluvčím a zážitkovou pedagogikou s koňmi. Akce pořádá centrum hiporehabilitace a jezdecké turistiky Kamenitý vrch ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem EasySpeak. Výuka cizího jazyka je nejefektivnější, pokud má dítě dostatečnou motivaci. Multisenzorické (zrakové, sluchové, čichové a […]

Leden u Šikulů

V měsíci lednu jsme pokračovali s pokusy na téma optika, optický klam, 3D prostor, zákon odrazu, hologram. Vyrobili jsme si i periskopy. Děti byly nadšené z virtuálních brýlí z kartonu. Pro lesní školku v rámci našeho projektu Hravé bádání byly v klubovně Mladého vědce připraveny pokusy na zkoumání vlastností kapalin, pro komunitní školu byla určena hodina […]

Mníškem projde masopustní průvod

Nenechte si ujít tradiční masopustní průvod, který projde Mníškem v sobotu 15. února 2020. Startuje ve 13:30, začíná i končí na farní zahradě. Můžete se těšit na desítky vlastnoručně vyrobených masek, ve kterých se budou prohánět děti i dospělí. Nebude chybět ani alegorický vůz, který průvod povede. Ten by se měl ubírat kolem kavárny Malý mnich k zámku a Domovu […]

Rorejsové pořádají ples ke 20. výročí spolku

V sobotu 14. března 2020 pořádá mníšecký ROREJS od 20:00 ples ke 20. výročí vzniku spolku. Koná se ve velkém sálu Restaurace Sokolovna v Mníšku pod Brdy. Bohatá tombola – Hudba – Tanec – Soutěž Obrazy z ROREJSí historie Vstup pouze ve společenském oděvu! Občerstvení zajištěno Předprodej v Zeleném krámku a v kavárně Malý mnich. […]

V Rymani se o Štědrém dnu vybíralo na novou sošku

Loni o Štědrém dnu byla opět otevřena kaple v Rymani pro každého, kdo se chtěl potěšit slavnostní vánoční výzdobou, rozsvítit si svíčku či se jen setkat se se svými sousedy. Nesmírně mne potěšilo, že dorazilo velké množství dětí i dospělých, a to i přesto, že počasí se na nás zrovna ten den přívětivě netvářilo, bylo […]

Zprávy z Mníšku

Všechny zprávy o spolcích naleznete po kliknutí na ikonu

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.

Tato webová stránka využívá cookies pro poskytování služeb, analýzu a personalizaci reklam.

Skip to content