Volný čas

BAROKNÍ AREÁL SKALKA

Barokní areál Skalka tvoří tři objekty – kostelík sv. Maří Magdalény, klášter a rekolekční dům (poustevna), které jsou vzájemně vertikálou propojeny 14 kapličkami křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Nyní, po obnově v 90. letech, nabývá Barokní areál Skalka významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním.

Historie Skalky je pohnutá a nelehká, jak už to u výjimečných míst bývá. V roce 1692 byly započaty práce na stavbě kostelíka a v roce 1694 byly stavební práce dokončeny. Všechny stavby vedl Kryštof Dientzenhofer. Klášter, kostelík a na samém vrcholu Skalky poustevna, byly určeny pro benediktinské mnichy.

Od r. 1762 až do konce 2. světové války působil na Skalce řád františkánů. Mezi superiory vynikl P. Vincenc Lichtblau, známý numismatik evropského formátu. Skalka se záhy stala známým poutním místem, zejména po dokončení křížové cesty, kterou dala v 18. století zbudovat hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic. Kostelík i celý areál utrpěly necitlivým poddolováním Skalky v padesátých letech. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl po 2. světové válce celý areál nákladně zrekonstruován, po 10 letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Některá umělecká díla byla naštěstí zachována – např. vzácný nástropní obraz sv. Maří Magdalény od Petra Brandla byl restaurátory sňat a přenesen do mníšeckého kostela sv. Václava.

Po ukončení těžby v r. 1967 došlo postupně ke stabilizaci horninového masívu a to dalo šanci těm, kdo se snažili o obnovu kostelíka a celého areálu. Začátkem 80. let započaly rekonstrukční práce na kostelíku sv. Maří Magdalény a postupná obnova kapliček křížové cesty. Obnovou prochází i budova kláštera, v němž byly zahájeny práce ve druhé polovině 90. let minulého století.

V Malém mnichovi bude jedenácté Rockování s Tonym

V jedenáctém večeru poslechového pořadu si vychutnáme spletité harmonie a nápadité aranže prog-rockových kapel. Rockování s Tonym se koná ve středu 22. ledna 2020 v kavárně Malý mnich od 19 hodin. Pustíme si Yes, King Crimson, Genesis, Gentle Giant, Van der Graaf Generator, Atomic Rooster, Pink Floyd, Beggars Opera, Tempest, Porcupine Tree, Jethro Tull, Big Big […]

Mníšecká stopa Egona Bondyho

Přesně před 90 lety se v Praze narodil básník, prozaik a filozof Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer. Řada z nás ho zná jako umělce, který výrazně inspiroval český underground. Málokdo už ale ví, že krátkou část svého pestrého života prožil v Mníšku. Pocházel z tzv. dobré rodiny, jeho otec byl bývalým legionářem a generálem prvorepublikové […]

Skalecké kapličky jsou středočeskou Památkou roku 2019

Komplex zrekonstruovaných 14 kapliček křížové cesty na Skalce se stal Památkou roku 2019 ve Středočeském kraji. Mníšecký projekt zvítězil v krajském kole této soutěže a postoupil tak do celostátního finále, které se bude konat v březnu v Jihlavě. Opravy skaleckých kapliček byly dokončeny v roce 2017 a kromě města Mníšek pod Brdy a Středočeského kraje […]

Zprávy z Mníšku

Všechny zprávy o kultuře naleznete na stránce http://www.zpravyzmnisku.cz/category/kultura/

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.

Web města je aktuálně v testovací verzi. Pokud máte jakékoli připomínky ke stávajícímu webu, prosím napište nám je do formuláře na konci stránky. Děkujeme za pochopení.

Skip to content