U dálnice vyroste další odhlučnění

Město chce prodloužit stávající protihlukový podél Strakonické a snížit hlukovou zátěž v oblasti nového sídliště, školy, lokality Eden a ulice Komenského.  Problém hluku občany v Mníšku hodně trápí. Ne náhodou hlasovalo nejvíc lidí v participativním rozpočtu právě pro další protihluková opatření podél dálnice D4 směrem na Strakonice.

Město dlouhodobě připravuje val v místech, kde naváže na stávající protihlukovou stěnu ŘSD a protihlukový val lokality Eden. „Naše stavba protihlukového valu by je měla doplnit a město ji v současné době stavebně projednává,“ uvádí starosta Petr Digrin s tím, že realizace proběhne ve dvou etapách, první z nich přijde na řadu už na jaře.

Pak by měl následovat další krok v podobě valu, který naváže na stávající protihlukovou stěnu ŘSD. Město se stavbou počítá do dvou let, projektové řešení se však bude podle starosty zásadně měnit podle toho, na čem se radnice domluví s vlastníky pozemků. „Nový val by ze dvou třetin měl totiž stát na cizích pozemcích, takže v současnosti vyjednáváme s jejich vlastníky o podmínkách, za kterých by s jeho stavbou souhlasili,“ vysvětluje starosta.
Zastupitel Pavel Jeřábek upozorňuje, že je nutné, aby město lidem žijícím podél přístupových tras k místu stavby valů v dostatečném předstihu řeklo, že budou zatíženi dopravou zeminy na val během stavby. „Aby se včas vyjednala pravidla dopravy a nedocházelo k pozdějším sporům,“ vysvětluje zastupitel.

Otazníky jsou zatím nad novou protihlukovou stěnou

Třetí etapa je nejsložitější a zahrnuje dosud nekrytý úsek mezi valem ŘSD a valem developera zástavby Eden, který se táhne kolem hřbitova. Úzký pozemek patří ŘSD a do úvahy tak připadá  pouze stavba protihlukové stěny. Do té se však správci dálnice nechce, vyhodnotil si, že hluková zátěž tady není nadměrná, protože v blízkosti nejsou rodinné domy, základní škola je zhruba tři sta metrů od dálnice  a hygienické požadavky jsou tedy mírnější. „My si však myslíme, že tím nekrytým místem hluk do města jde, a proto je třeba i tento úsek řešit,“ míní starosta. Podle jeho slov  vedení města uvažuje  zeptat se občanů například prostřednictvím podpisové akce, zda protihlukovou stěnu i v tomto místě chtějí.

Pokud pak v návaznosti na to osloví krajskou hygienickou stanici o přeměření hlukové zátěže, může být  vývoj následující: v případě, že naměřené hodnoty přesáhnout povolené limity, postaví protihlukovou stěnu na své náklady ŘSD. V případě, že se však hluková zátěž vejde do stanovených norem, ale město i přesto bude stěnu v tomto úseku chtít, bude její realizace  zcela v režii města za splnění náročných podmínek správce dálnice.

Podle slov Pavly Duchoňové, vedoucí odboru správy majetku a investic města, která se na začátku října zúčastnila jednání zástupů města a ŘSD, by správce dálnice požadoval například úpravu jízdního pruhu a odvodnění. „Kromě toho by město mělo financovat údržbu stěny a její likvidaci v době, až skončí za zhruba třicet let její životnost,“ upřesňuje.
V každém případě se reálný odhad stavby protihlukové stěny pohybuje v rozmezí 3 až 6 let.

Město řeší problematiku hluku dlouhodobě

Zastupitel Roman Procházka považuje stavbu za potřebnou, není si ale jistý, zda je město na komplikace kolem její stavby připraveno. „Bylo by dobré, kdyby existovala možnost spolufinancování zčásti z evropských fondů a z části ze strany ŘSD, byť i s podílem města,“ uvádí.

Rovněž zastupitelka Magdalena Davis se domnívá, že protihluková opatření u dálnice D4 jsou na místě, protože nadměrný hluk může mít negativní dopad na obyvatele, kteří v její blízkosti žijí. „Předpokládám, že valy i stěna budou vyprojektovány dle příslušných směrnic tak, aby nedocházelo k nežádoucím odrazům a následnému násobení hluku, které bylo prokázáno například u některých protihlukových stěn v blízkosti železnic,“ zmiňuje.

Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová považuje za správné, aby se město staralo o kvalitu bydlení občanů. „Protihluková opatření k tomu patří. Jsem ráda, že vedení reagovalo i na vyjádření přání občanů, kteří protihlukové opatření podpořili v hlasování,“ dodává k tomu tato zastupitelka.

Před několika lety se městu po zhruba pěti letém úsilí povedlo prosadit, aby stát prostřednictvím ŘSD postavil za necelých 20 miliónů odhlučňovací stěnu v úseku staré zástavby od Penny. Problematika hluku z provozu na dálnici ve směru na Strakonice obyvatele Mníšku trápí. Ne náhodou  v rámci participativního rozpočtu města podali návrh na protihlukovou stěnu. Tento plán následně získal 41% hlasů a stal se tak projektem, který s velkým odstupem od ostatních návrhů získal největší počet hlasů.

 

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content