Škola praská ve švech. Nový Pavilon chtějí učitelé, žáci i rodiče. Sepsali petici

Na zahájení stavby Pavilonu čekají učitelé i rodiče žáků Základní školy Komenského 420. Její kapacita je totiž na historickém maximu. Stavební řízení zdržují byrokratické překážky a podaná trestní oznámení odpůrců projektu. Rodičům došla trpělivost a sepsali petici Za Pavilon. Do současnosti ji podepsalo více 240 lidí a dnes v 19 hodin budou zástupci města v jídelně školy k tomuto tématu s občany besedovat. 

„Už tři roky se s panem starostou vždy na podzim scházíme a řešíme, kam dáme další děti. Jejich počet stále roste,“ uvádí Michaela Pažoutová, ředitelka Základní školy Komenského 420. Sedm set devadesát žáků a osmdesát zaměstnanců této školy jsou výmluvná čísla a dá se předpokládat, že ani v následujících letech nebudou jiná.  „Město jako zřizovatel každým rokem přidává dvě třídy. Škola už víc nafouknout nejde, řešení představuje právě stavba nového Pavilonu,“ uvádí starosta Petr Digrin.

Za více místa pro děti ve škole. Za Pavilon
Problém přeplněných tříd trápí i rodiče dětí. Mají ve věci jasno: kapacita školy nestačí a Pavilon představuje řešení, nechali se slyšet námi oslovení rodiče při zahájení nového školního roku. „Kvůli tomu, že třídy jsou přeplněné, nemůžou být naplněné zajímavé výukové programy, určené do tříd s menším počtem dětí, a to je určitě škoda,“ zmínila paní Tereza, která doprovodila první den školy své dítě.

„Těšíme se, že by pavilon přinesl i zázemí pro kulturní akce, vždyť by to bylo přínosem pro celý region,“ vítají plánovanou stavbu rodiče novopečeného prvňáčka, Michal a Martina. Projekt má podporu i otce Radka, přestože vnímá obavy některých sousedů ze stavby a provozu Pavilonu. „Situace je neudržitelná, kontejnerové třídy jsou jen provizorní řešení.“  Z nespokojenosti s průtahy kolem zahájení stavby Pavilonu sepsali rodiče petici, kde vyzývají k podpisu všechny, kteří by chtěli podpořit realizaci nového pavilonu. „Každý podpis snad pomůže přesvědčit jednotlivce bránící projektu, aby změnili názor a ukázali, že i jim jde především o prospěch mníšeckých dětí,“ stojí v petici, na které se do dnešního dne sešlo více než 240 podpisů.

Město se snažilo odstranit „zádrhele“ projektu
Ve stavebním řízení se město snažilo vyhovět smysluplným připomínkám obyvatel, kteří u nového Pavilonu budou bydlet. „Projekt jsme doplnili například o hlukovou studii okolí, spočítali kapacity kanalizace pro odvedení dešťové vody ze střechy a spočítali potřebné kapacity parkování a doplnili nová parkovací místa,“ vysvětluje starosta Digrin.
Odpůrci projektu Pavilonu ve svých připomínkách však usilovali o odstranění celého přízemí Pavilonu, kde mají být klubovny pro kroužky, mateřské centrum, klub seniorů, malý cvičební sál, velký sál a kavárna. „Tomuto požadavku jsme nevyhověli, neboť ruší celý společenský smysl projektu,“ uvádí starosta. Málo se přitom ví o tom, že město vykoupilo pozemek pro stavbu pavilonu od majitele, který na tomto místě chtěl postavit bytový dům s padesáti byty.

Odpůrci chtěli vedení města kriminalizovat
Před zahájením stavebního řízení se skupina odpůrců projektu Pavilonu snažila celou výstavbu byrokratickými kroky úplně zastavit, nebo alespoň zabrzdit. Podáváním různých stížností a odvolání především na nesprávný úřední postup nebo na podjatost úředníků způsobili oddalování vydání stavebního povolení.

Tato odvolání postupně několikrát řešil stavební úřad v Jílovém, krajský úřad a nakonec Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Situace však zašla ještě dále. „Začátkem letošního ledna, kdy město podepsalo smlouvu o dílo s vítězem veřejné soutěže na stavbu Pavilonu, firmou PKS, došlo k dalšímu podání trestního oznámení a následně ke snaze ovlivňovat všechny soutěžící, kteří soutěž nevyhráli,“ zmiňuje starosta Digrin.

Republiková policie po důkladném vyšetřování většinu trestních oznámení odložila. V policejním protokolu se píše o snaze kriminalizovat kroky vedení města. Podle vyšetřovatelů se podaná trestní oznámení neopírají o realitu, podávají zkreslené a z kontextu vytržené údaje a tvrzení  vyjadřují subjektivní názor těch, kdo tato oznámení podali.

Město již mnohokrát dostatečným způsobem prokázalo, že stavba nemá zásadní vliv na financování obce (letošní rozpočet je toho jasným příkladem), že prognózované černé scénáře se nenaplňují a ani nenaplní, projekt není předražený a není v rozporu s územním plánem. Urbanistický náhled je spíše věcí osobního vkusu.


Pavilon v datech

20. dubna 2016 bylo zahájeno územní řízení
18. května 2016 dva účastníci podali námitky proti stavbě pavilonu
17. června 2016 bylo územní rozhodnutí vydáno
11. července 2016 pro nespokojenost s vyřízením svých námitek podali dva účastníci znovu odvolání
24. září 2016 Středočeský kraj rozhodl a vrátil věc k novému projednání, kde městu doporučil dokumentaci doplnit o projekt zařízení staveniště a doporučil mu dopracovat dopravní a hlukovou studii. Město Mníšek pod Brdy dokumentaci v průběhu měsíce října upravilo. Doplnilo o všechny namítané součásti (přesné vymezení jednotlivých místností celé budovy, velmi podrobný rozbor využití budovy v průběhu dne, dopravní studie parkování a provozu v okolí, akustické měření, hluková studie okolí pavilonu pro různé denní i noční doby, odvod dešťových vod od pavilonu).
V následujících odvoláních se již nikdy neřešila žádná věcná nebo praktická připomínka ke stavbě.
31. října 2016 stáhlo město Mníšek pod Brdy žádost o vydání územního rozhodnutí a zároveň podalo žádost o vydání společného územního a stavebního povolení.
prosinec 2016 se z vlastního rozhodnutí stavební úřad v Mníšku pod Brdy z projednávání vyloučil, aby nebylo pochyb o jeho nepodjatosti
8. prosince 2016 krajský úřad věc přidělil stavebnímu úřadu v Jílovém
v prosinci 2016 se proti přidělení projednávání stavebnímu úřadu v Jílovém účastníci odvolali z důvodů údajné podjatosti také tohoto stavebního úřadu
Do vyřízení tohoto odvolání nemohl stavební úřad v Jílovém v jednání pokračovat.
jaro 2017 – snaha několika občanů z řad účastníků stavebního řízení a zastupitelů, ovlivnit výsledky dotačního řízení na komunitní centrum (1. patro pavilonu) a to podáváním informací řídícímu orgánu, že ve skutečnosti nejde o komunitní centrum, ale o součást školy a prostředky mu přidělené být nemohou.
6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj jako odvolací orgán zbrzdilo situaci nešťastně formulovaným rozhodnutím
11. dubna 2017 vydal stavební úřad v Jílovém rozhodnutí o zastavení územního řízení a to z toho důvodu, že z rozhodnutí MMR nebylo zcela zjevné, které řízení MMR ve skutečnosti zastavuje. Proti tomuto rozhodnutí bylo opět podáno odvolání
duben 2017 – prokazatelná a anonymní snaha ovlivnit firmy, které nevyhrály soutěž o stavbu Pavilonu. Dopis vysloveně nabádá tyto společnosti, aby podávaly podněty na prošetření zakázky.
duben 2017 – podáno trestní oznámení na nejvyšší státní zastupitelství, které mělo odhalit “údajná” korupční spolčení při výstavbě a přípravě projektu pavilonu, odhalit “údajné” dotační podvody. Trestní oznámení podali lidé z okruhu účastníků stavebního řízení.
červenec 2017 – na základě dalších podání lidí z okruhu účastníků stavebního řízení zahájil úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkum veřejné soutěže na Pavilon
17. července 2017 Krajský úřad, aby nebylo pochyb o tom, zda-li je územní řízení zastavené kompetentně, zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Jílovém a sám ze své moci rozhodl o zastavení územního řízení.
Teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí mohl stavební úřad v Jílovém opět pokračovat v projednávání sloučeného stavebního a územního řízení
28.
srpna 2017 zahájil stavební úřad v Jílovém u Prahy sloučené stavební a územní řízení
září 2017 účastníci poslali opět stejné námitky a žádost o zastavení tohoto řízení

Hlavní připomínky obyvatel bytovek a občanského sdružení Otevřené informace a Zdravý Mníšek:

Obava z velké hlučnosti a prašnosti při výstavbě. Těžká technika zatíží oblast po dobu cca 4 – 5 měsíců.
Obava z budoucího hluku kolem Pavilonu. Hluková studie jasně prokázala, že stavba pavilonu hlukové poměry spíše zlepšuje. Odcloňuje stávající školu a plochu před školu.
Obava z malého počtu parkovacích míst. V dochozí vzdálenosti vzniká celá řada úplně nových parkovacích míst.
Obava z dešťových vod. Celý systém odvodu dešťových vod byl přepočítán a byla prověřena celá trasa kanalizace od pavilonu až k Penny. Kanalizace i nádrž zcela vyhovuje.


 

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content