Lidé navrhli, jak si představují prostor před školou

Povedlo se. Na tři desítky lidí všeho věku se zúčastnilo plánování prostoru před školou a Pavilonem a setkání proběhlo velmi konstruktivně.  Účastníci se rozdělili do tří pracovních skupin, čtvrtou tvořily nejmenší děti. Každý tým na závěr prezentoval návrh, který jeho členové v průběhu setkání vytvořili.

Ačkoliv se jednotlivé návrhy lišily v jednotlivostech, v podstatě se všichni shodli, že by školu a Pavilon měla obklopit aktivní herna pod širým nebem a že by bylo vhodné zemní val buď zúžit nebo nějak využít. Příjemným překvapením byli školáci, kteří si do návrhů prosadili prostor pro aktivní pohyb.

Architekt a autor Pavilonu Petr Gromski vypadal velmi spokojeně. Náměty z předložených návrhů teď zohlední ve svých plánech.

“Děkuji všem, kteří se dnešního plánování zúčastnili. Těším se, jak se pan architekt s našimi podněty popasuje a představí nám finální varianty okolí Pavilonu,” rozloučila se na konci setkání místostarostka města Daniela Páterová.

Nejprve se všichni shromáždili před školou, kde architekt Gromski stručně popsal rozdělení území na aktivní a odpočinkovou zónu.
Přítomní se rozdělili do tří pracovních skupin.
Následně se všichni přesunuli do 2. patra budovy školy, aby si prohlédli prostor z výšky a dokázali si ho lépe představit.

Hranici části aktivní a relaxační určovalo slunce.
Potom si skupiny prohlédly samotné území, zejména si vytyčovaly plochu uvažovaného zemního valu.
Po prohlídce místa činu se všichni sešli v jídelně a pan architekt Gromski shrnul základní zadání.
Pracovalo se ve třech skupinách, v každé byly zastoupeny i starší děti, které lobbovaly za své zájmy.
Ve všech třech skupinách byli velmi slyšet ti nejmladší, kterých se prostor nejvíce dotýká. A požadovali hlavně místo pro aktivní pohyb. Kluci konkrétně pro parkour.
Diskuse byla sice ostrá, ale korektní. Uvnitř skupiny se lidé prostě museli domluvit na společném návrhu. Mezi skupinami procházel pan architekt, který debatu věcně usměrňoval nebo vysvětloval.

Po 1,5 hodinovém dohadování každá skupina představila svou vizi prostoru.
Tato skupina například navrhla, aby plánovaný zemní val byl posunut dále od Pavilonu a školy, aby vznikl dostatečný prostor pro aktivity v těsné blízkosti školy. Součástí valu by se pak mohla stát venkovní učebna ve formě amfiteátru. I zde se uvažuje o místě pro parkour.
I tato varianta řešila zúžení valu, aby se všechny herní aktivity umístily do těsné blízkosti školy. Kluci z osmých tříd prosadili dostatečný prostor pro svůj parkour, v návrhu se objevilo i bludiště. Řešilo se i sezení pro děti, aby si měly kde sníst svačinu. V klidové části navrhli luční porosty. Návrh akcentoval i záchranu dvou současných vzrostlých stromů.
Holky ze šesté třídy byly mluvčími poslední skupiny. Jejich návrh akcentoval rozmístění herních prvků po celém prostoru, vytvoření pódia v blízkosti Pavilonu a místo pro gymnastická cvičení.
Atmosféra byla velmi dělná a všichni přítomní se navzájem respektovali.
Výsledek prezentovala i nejmenší skupina. A vytvořila 3D model z modelíny. Jedna velká herna pod širým nebem s vodními prvky

Jak si okolí Pavilonu představují žáci 3.D? Podívejte se v galerii
Plánování Pavilonu

3.D nebyla jediná, kdo se Pavilonem a jeho okolím zabývala. Pozadu nezůstali ani žáci pod vedením paní učitelky Dany Dalešické, jejichž práci si můžete prohlédnout zde. Po kliknutí si můžete projít i práce dětí z 2.A a 3.C. O své výsledky se všichni podělili na facebookovém profilu školy.

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content