Vláda ČR dále zpřísňuje protiepidemiologická opatření – od 17. 1. 2022

Od pondělí 17. ledna 2022 dochází ke změnám v opatřeních proti koronaviru. Dotknou se hlavně testování v práci a ve školách.

Testování ve školách

 • Ve školách se budou nově zaměstnanci i studenti testovat jednou týdně antigenním testem, v lednu se zatím testovali dvakrát týdně. V případě pozitivity testu bude následovat ověření PCR testem.
 • Vzhledem ke zkouškovému období se povinnost testování nebude týkat vysokoškoláků.

 

Testování v práci

 • Zaměstnanci budou muset být testováni dvakrát týdně či jednou za tři až pět dní, a to antigenním testem
 • Po pozitivním výsledku budou chodit do pětidenní karantény a další PCR test už podstoupit nemusí.
 • Pokud ho na vlastní žádost absolvují, negativní výsledek jim karanténu může ukončit i dříve.
 • Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel má povinnost jej ohlásit hygieně. Neotestovaný zaměstnanec musí následně dodržovat ochranná opatření: nosit respirátor, dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, pokud je to možné, a také se stravovat odděleně od ostatních osob.

 

Testování zdravotníků

 • Všichni neočkovaní zdravotníci a pracovníci v sociálních službách se budou od pondělí 17. ledna testovat jednou týdně profesionálně odebraným antigenním testem, případně dvakrát týdně samotestem jako ostatní zaměstnanci. Dosud musela testovat neočkované zaměstnance jen lůžková zařízení.
 • Podle mimořádného opatření bude i nadále platit výjimka z testování pro očkované nebo pracovníky, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledním půl roce.

 

Pracovní karanténa

 • Od pondělí 17. ledna mohou ve výjimečných případech nastoupit zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli pozitivní antigenní test, do takzvané pracovní karantény.
 • Do práce tak tito zaměstnanci mohou přijít i s pozitivním testem, musí ale omezit pohyb po pracovišti a kontakt s ostatními, mít neustále nasazený respirátor a také se stravovat odděleně od ostatních.
 • Podmínkou je, že pozitivně testovaní nemají příznaky nemoci covid-19 a že zaměstnavatel bez těchto zaměstnanců není schopen dál zajišťovat péči o pacienty či klienty.
 • O pracovní karanténě bude rozhodovat příslušná hygienická stanice.

 

Proplácení testů

 • Ze zdravotního pojištění bude od 17. ledna hrazeno pět PCR testů na koronavirus za kalendářní měsíc lidem, kteří mají dokončenou vakcinaci. Dosud měli nárok jen na dva testy měsíčně, rozočkovaní a lidé s kontraindikacemi na pět testů.
 • Neočkovaní lidé nad 18 let nemají testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun.
 

Lyžařské výcvikové kurzy

 • Od pondělí 17. ledna mohou organizovat lyžařské výcvikové kurzy pro děti a mladistvé od 6 do 18 let například zájmové organizace či pořadatelé rekreačních, sportovních a zotavovacích akcí.
 • Dosud se tato pravidla vztahovala jen na pořádání školních lyžařských kurzů.
  Pravidla testování na lyžařských kurzech jsou stejná jako ve školách.

 

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content