Preventivní rady pro seniory

Obava z celosvětově rozšířené nákazy COVID – 19, která zasáhla také Českou republiku, dopadá v této době i na jednu z nejohroženějších skupin obyvatel – seniory.

Ti jsou tak v současné době mnohdy nuceni zejména využít cizí pomoci. Tou může být pomoc od blízké osoby, souseda, ale také od různých dobrovolnických organizací, které se do pomoci seniorů aktivně zapojují.

Bohužel ne každý, na koho se obrátíte s žádostí o pomoc, ji poskytuje v dobrém úmyslu. O to více je potřeba, aby v současné době byli také senioři dostatečně informováni, aby více mysleli na své bezpečí a nenechali se zbytečně okrást.

Pokud senior potřebuje pomoc a je to jen trochu možné, doporučujeme obrátit se na známé osoby. Těmi mohou být blízcí příbuzní, rodina, dobří známí, ale i sousedé, kterým senior důvěřuje.

Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s městskou policií organizuje pro seniory 65+ službu pro nákup potravin, drogerie i vyzvednutí léků pod názvem DOBROVOLNÁ POMOC. Více informací o této službě najdete na: https://www.mnisek.cz/aktuality/mnisek-spustil-system-dobrovolne-pomoci/

Nicméně, v případě, že i přesto musíte nebo chcete využít službu z řad dobrovolníků, měli byste být obezřetní!

  • Pokud se jedná o organizace zřízené příslušným městem, nebo neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Nebojte se vyžádat si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.
  • Aby nedocházelo k zneužívání poskytovaných služeb, mohou dobrovolníci vyžadovat předložení dokladu totožnosti. Postačí jim tento doklad pouze ukázat, nedávejte ho z ruky a mějte ho vždy na očích!
  • Pokud potřebujete pomoc, neobracejte se na neznámé lidi. Snažte se vyhledat oficiálně zřízené krizové linky pro seniory.
  • Vždy mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit a pokud možno i přesnou finanční hotovost.
  • Nikdy nepůjčujte svou platební kartu.
  • Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.
  • Pokud jste na ulici osloveni cizí osobou s nabídkou pomoci, slušně odmítněte. V případě, že potřebujete pomoc, sami oslovte prověřenou organizaci.
  • Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID – 19. Veškeré vyhlášené veřejné sbírky si můžete ověřit na oficiální internetové stránce Ministerstva vnitra České republiky https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/.

    V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158.

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content