Zpráva pracovní skupiny zastupitelů k problematice Plánovací smlouvy se společností Ambeat

Pracovní skupina k problematice plánovací smlouvy se spol. Ambeat development, a.s. k Právnímu stanovisku AK Frank Bold ze dne 18. 3. 2022 uvádí následující závěry:

 • Pracovní skupina bere na vědomí Právní stanovisko AK Frank Bold ze dne 18. 3. 2022;
 • Konstatuje, že z požadovaného zadání byla zodpovězena převážná část okruhů otázek (což odpovídá dostupným podkladům, které měla AK k dispozici);
 • Navrhuje rozeslání právního stanoviska (spíše v anonymizované podobě – z důvodu ochrany osobních údajů) všem zastupitelům města, s návrhem, aby se následně co nejdříve svolalo pracovní jednání zastupitelstva, na kterém budou závěry Právního stanoviska prodiskutovány;
 • Dále navrhuje zveřejnění Právního stanoviska na webu města (v anonymizované podobě – z důvodu ochrany osobních údajů), před zveřejněním tento krok konzultovat s právníkem města – zda je možné s ohledem na ochranu osobních údajů dotčených osob;
 • Připojuje současně návrhy obdobných plánovacích smluv některých měst k porovnání, zejm. finanční stránky obdobných projektů;
 • Doporučuje, aby závěry týkající se změny rezervy R7 na zastavěnou plochu (bod na str. 16) byly brány v potaz v rámci jakéhokoliv dalšího projednávání (např. při projednávání v komisi pro územní plánování);
 • Doporučuje také prověření a zvážení postupu naznačeného na str. 15 (v součinnosti s právníkem města), tj. postupu vztahujícímu se k výslovnému vyjádření nesouhlasu s postoupením práv z původní plánovací smlouvy, případně vzniku dohody, která by postavila najisto, že žádné závazky vzešlé z plánovací smlouvy z roku 2020 nepřešly na nového vlastníka pozemků. Za tímto účelem pracovní skupina také doporučuje vyžádat si od smluvních stran kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2021 a sdělení, zda existuje mezi těmito smluvními stranami nějaká dohoda o postoupení práv z původní plánovcí smlouvy z roku 2020, o níž nebylo město dosud informováno.


  Právní stanovisko k plánovacím smlouvám a potenciálnímu střetu zájmu zastupitele“ najdete ke stažení ZDE.

  Michal Trkan, Andrea Midkiff, Stanislav Jirota, Hana Kotoučová a Petr Digrin

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content