Zklamání z přístupu vedení Mysliveckého spolku Kytín pod Brdy k odchytu divokých prasat

Dosavadní spolupráce mezi Mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy a městem Mníšek pod Brdy nabrala nečekaně špatný směr krátce poté, co ve spolku došlo ke změně vedení.

Spolupráce města se spolkem je důležitá zejména kvůli snižování stavu divokých prasat, která jsou v okolí Mníšku přemnožená a každoročně způsobují řadu škod na majetku. Město proto spolku finančně přispívá tzv. zástřelným, a to hned dvakrát – jednou v rámci Svazku obcí mníšeckého regionu (SOMR), který za každé odstřelené prase vyplácí 200 Kč, a jednou napřímo částkou 500 Kč za kus přímo od města Mníšek. Myslivci tak mohou získat celkem 700 Kč za každé odstřelené prase.

Na nehonebních pozemcích lze využívat i městskou odchytovou klec, která odlov usnadňuje. Přesto je však výskyt divokých prasat v centru Mníšku spíše pravidlem než výjimkou, proto jsme s místostarostkou Danou Dalešickou v červenci 2021 požádali oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti ORP Černošice o asistenci a vyvolali společné jednání s vedením mysliveckého spolku. Na něm kromě nepřímých opatření (pravidelná seč, klučení zarostlých pozemků atd.) navrhla Ing. Lexová z ORP Černošice, aby si město zapůjčilo druhou, větší odchytovou klec z obce Štěchovice. Všechny strany s tímto návrhem souhlasily. Za město jsme dostali za úkol vyjednat výpůjčku s vedením Štěchovic a zajistit převoz klece do Mníšku, myslivecký spolek dostal za úkol se s klecí seznámit a ve spolupráci s ORP Černošice ji umístit na vhodný pozemek. Den před převozem klece, kdy již bylo vše vyjednané a připravené, jsme však od předsedy mysliveckého spolku B. Poláčka obdrželi zprávu, že spolek si klec nepřevezme, protože prý „není potřeba, na problém prasat si nikdo nestěžuje“. Při té příležitosti jsme se též dozvěděli, že spolek již nevyužívá menší městskou klec pro odchyt prasat a začali ji používat k odchytu lišek. V následné písemné konverzaci s místopředsedou spolku J. Bárou nám bylo sděleno, že klec je nebezpečná, protože i do menší městské klece si „nedávno v Kytíně skříplo ruku dítě“. Jak jsme však později byli informováni kytínským starostou M. Holým, klec byla z neznámého důvodu umístěna v těsné blízkosti kytínského dětského hřiště bez našeho vědomí coby majitele klece. Pro mě osobně je výše popsané jednání předsedy a místopředsedy mysliveckého spolku velkým zklamáním a celá situace zásadně narušila moji důvěru k vedení spolku.

Řešení krizové situace se štěchovickou odchytovou klecí si nakonec vzal na starost hospodář spolku J. Slepička, který se seznámil s jejím obsluhováním a ve spolupráci s Ing. Lexovou z ORP Černošice připravuje její umístění na soukromý pozemek. Jménem města Mníšek pod Brdy bych za to ráda panu Slepičkovi poděkovala, protože pomoc se snižováním stavu divokých prasat je pro naše město skutečně důležitá.

Magdalena Davis, starostka města Mníšek pod Brdy

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content