Zastupitelé schválili výhodné refinancování úvěru na dostavbu Pavilonu

Pokračování jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy mělo v pondělí 29. března 2021 na programu jediný bod, a to schválení refinancování úvěru na dostavbu školního Pavilonu. Oproti stávajícím podmínkám úvěru město Mníšek pod Brdy ušetří téměř 852 tisíc korun.

Město Mníšek pod Brdy čerpá úvěr na dostavbu školního Pavilonu u České spořitelny a.s., se kterou podepsalo smlouvu v roce 2016. Původně byla úroková sazba domluvena ve výši 0,69 % a to za podmínky, že čerpání začne do konce listopadu roku 2017. Protože se ale Pavilon začal stavět až v červenci 2018, aniž by byly úvěrové podmínky obnoveny, nové vedení města muselo na sklonku roku 2018 uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru, ovšem za zcela jiných podmínek a proto i značném navýšení úrokové sazby. Z 3,33 %, které původně banka nabídla, se tehdy podařilo radnici snížit výši úroku na 2,34 %. Do března 2021 bylo z úvěru uhrazeno již 3 377 513,10 Kč a při současném splátkovém kalendáři by měl být úvěr splacen v roce 2030.

„V létě 2020 začala Česká národní banka pomalu snižovat úrokové sazby. Tehdy jsme se snažili pro město vyjednat u České spořitelny výhodnější podmínky úvěru, ale nebyli jsme úspěšní. S dotazem na refinancování úvěru jsme tedy oslovili i jiné banky, abychom zjistili, jaké možnosti trh nabízí,“ vysvětluje snahy radnice o snížení úrokové sazby a tím úsporu městských financí starostka Magdalena Davis.

Zpočátku byly poptávány různé druhy produktů: fixní sazba na 10 let, fixní sazba na 5 let doplněná pohyblivou (float) sazbou i pohyblivá sazba na celou dobu trvání úvěru.
Z poptávek nakonec vyplynulo, že pro město je nejvýhodnější variantou fixní sazba na 9 let, tedy po celou dobu trvání současného úvěru.

Na jednání 29. března 2021 zastupitelé projednali nabídky od tří bankovních ústavů na refinancování úvěru: České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s.

Jako nejvýhodnější byl vyhodnocen návrh ČSOB, která nabídla nejnižší úrokovou sazbu ve výši 1,75 % na příštích 9 let a tím úsporu na úrocích ve výši 851 899,38 Kč oproti původnímu úvěru z roku 2018.
Zastupitelé poté schválili uzavření smlouvy na refinancování úvěru s ČSOB, a.s. a pověřili starostku města jejím podpisem.

První splátka dle nové úvěrové smlouvy odejde na účet ČSOB v červnu 2021. Úvěr by měl být splacen v únoru roku 2030, kdy odejde poslední, v pořadí 105. splátka.

Příští jednání mníšeckého zastupitelstva by se mělo konat v průběhu měsíce června 2021. Pozvánka ke sledování jednání bude včas zveřejněna prostřednictvím komunikačních kanálů města.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content