Zářijové Slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou horké léto přerušované bouřkami, náhlými poryvy větru i vytrvalými dešti, jejichž kombinace často způsobila spoušť v podobě popadaných stromů, zaplavených nemovitostí a neprůjezdných silnic. Ráda bych proto hned na úvod poděkovala všem pracovníkům složek integrovaného záchranného systému, kteří se podíleli na likvidaci škod, a zejména pak našim mníšeckým a stříbrnolhoteckým dobrovolným hasičům, kteří obětavě a neúnavně vyjížděli na všechna hlášení a s čerpadlem a motorovou pilou zřejmě chodili i spát.
V polovině srpna se na mě řada z Vás obrátila v souvislosti s nečekaným oznámením Ředitelství silnic a dálnic, že v průběhu září zruší z důvodu rekonstrukce D4 autobusovou zastávku Mníšek
pod Brdy – závod.
 Vzhledem k tomu, že během školního roku z této zastávky dojíždí asi 20 žáků do středních škol v Příbrami, se zrušením zastávky bez náhrady nemůžeme jako vedení města souhlasit. Situaci proto nyní řešíme se zástupci Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) a Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). O dalším vývoji Vás budeme v průběhu září informovat na on-line kanálech města.
Co se týče dalších dopravních omezení, oprava mostu u restaurace Káji Maříka postupuje dle plánu, naopak v obnově povrchu Lhotecké ulice od Kvíkalky k točně autobusu ve Stříbrné Lhotě došlo v termínech realizace na straně dodavatele ke zpoždění a obnovu silnice pravděpodobně zahájí až v průběhu září nebo začátkem října. Ohledně aktualizovaných termínů zahájení stavebních prací a omezení s nimi spojených prosím sledujte v příštích týdnech informační kanály města.
Pak tu mám pro Vás několik pozvánek. Ve středu 7. září se od 18 hodin bude konat v sále školního Pavilonu veřejné projednání změny č. 1 územního plánu, veškeré podklady najdete na úřední desce města a budou podrobně představeny i přímo na veřejném projednání.
O týden později 14. září od 18 hod se v sále Pavilonu uskuteční slavnostní, závěrečné zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy ve volebního období 2018–2022. Volby do zastupitelstva města pro volební období 2022–2026 proběhnou v pátek a v sobotu 23. a 24. září, proto neváhejte a přijďte vyjádřit svůj názor, je to příležitost, jak využít svých občanských pravomocí v demokratické společnosti a ovlivnit směřování města na příští čtyři roky.
Co se týče kulturních a společenských akcí, 2.-3. září pořádá spolek Rorejs svůj tradiční festival Štrůdl, 10. září budou oblíbené trhy Najíme se, 18. září proběhne v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby koncert v kostele sv. Václava a 24. září se v předzámčí opět uskuteční mníšecké slavnosti piva.
Na závěr bych ráda všem školákům i jejich rodičům popřála co nejhladší vstup do nového školního roku a všem ostatním pohodový návrat do každodenního života.

Krásné září

Magdalena Davis

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content